Milla Nyyssölä
  • Laboressa: 1.8. 2021 lähtien
  • Koulutus: KTT
Muualla julkaistut
PEER-REVIEWED JOURNAL ARTICLES

Jäntti, M., R. Kanbur, M. Nyyssölä and J. Pirttilä, Poverty and welfare measurement on the basis of Prospect Theory, Review of Income and Wealth. 60 (2014), no. 1, 182-205.

 Nyyssölä, M., J. Pirttilä and S. Sandström, Technology Adoption and Food Security in Subsistence Agriculture – Evidence from a Group-Based Aid Project in Mozambique, Finnish Economic Papers 1 (2014), 1-33.

WORKING PAPERS

Dimova, R., S.Kristine Halvorsen, M. Nyyssölä and K. Sen (2021). ‘Long-Run Rural Livelihood Diversification in Kagera, Tanzania’. WIDER Working Paper 2021/9. Helsinki: UNU-WIDER.

RAPORTTI

Järlström, M., M. Nyyssölä, R. Piekkari, and T. Seppälä, Kielitaito, kielellinen yhteensopivuus ja uraliikkuvuus – Eri ammattiliittoihin (TEK, UIL, DIFF, SEFE) kuuluvien jäsenten näkemyksiä kielitaidosta, kielellisestä yhteensopivuudesta ja uraliikkuvuudesta, Book, Aalto University Publication Series: KAUPPA + TALOUS 1 (2014), 1-59.