Milla Nyyssölä
  • Laboressa: 1.8. 2021 alkaen
  • Koulutus: KTT
Muualla julkaistut
Julkaisut kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa

Jäntti, M., Kanbur, R., Nyyssölä, M., & Pirttilä, J. (2014), Poverty and welfare measurement on the basis of Prospect Theory, Review of Income and Wealth, 60 (1), 182–205.

Nyyssölä, M., Pirttilä, J., & Sandström, S. (2014), Technology Adoption and Food Security in Subsistence Agriculture – Evidence from a Group-Based Aid Project in Mozambique, Finnish Economic Papers, 1, 1–33.

Working papers

Lambin, R., & M. Nyyssölä (2022), Incorporating informal workers into social insurance in Tanzania, WIDER Working Paper 2022/84, Helsinki: UNU-WIDER.

Lambin, R., Nyyssölä, M., & Bernigaud, A. (2022), Social protection for working-age women in Tanzania – Exploring past policy trajectories and simulating future paths, WIDER Working Paper 2022/82, Helsinki: UNU-WIDER.

Lambin, R., & Nyyssölä, M. (2022), Employment policy in Mainland Tanzania: what’s in it for women? WIDER Working Paper 2022/67, Helsinki: UNU-WIDER.

Lambin, R., & Nyyssölä, M. (2022), Exploring social policy trajectories in Mainland Tanzania – Driving for gender-inclusive development? WIDER Working Paper 2022/38, Helsinki: UNU-WIDER.

Lambin, R., & Nyyssölä, M. (2022), Two decades of Tanzanian health policy – Examining policy developments and opportunities through a gender lens, WIDER Working Paper 2022/30, Helsinki: UNU-WIDER.

Dimova, R., Halvorsen, S.K., Nyyssölä, M., & Sen, K. (2021), Long-Run Rural Livelihood Diversification in Kagera, Tanzania, WIDER Working Paper 2021/9, Helsinki: UNU-WIDER.

Raportti

Suhonen, T., Villanen, J., Nyyssölä, M. & Karhunen, H. (2022), Selvitys suomalaisen koulutusviennin taloudellisesta arvosta, Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2022:5.

Nyyssölä, M., Kelsall, T., & Ndezi, T. (2021), Dar es Salaam: City Scoping Study, ACRC City Scoping Study (June 2021), Manchester: The University of Manchester.

Järlström, M., Nyyssölä, M., Piekkari, R., & Seppälä, T. (2014), Kielitaito, kielellinen yhteensopivuus ja uraliikkuvuus – Eri ammattiliittoihin (TEK, UIL, DIFF, SEFE) kuuluvien jäsenten näkemyksiä kielitaidosta, kielellisestä yhteensopivuudesta ja uraliikkuvuudesta, Book, Aalto University Publication Series: KAUPPA + TALOUS 1/2014.

Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa