Long-run rural livelihood diversification in Kagera

Muut julkaisut Milla Nyyssölä, Ralitza Dimova, Sandra Kristine Halvorsen, Kunal Sen

Tiivistelmä

Tutkimus osoittaa, että monipuolistaminen on useammin valinta kuin välttämättömyys, josta sekä varakkaammat että köyhemmät kotitaloudet voivat parhaimmillaan hyötyä samalla tavalla. Tulokset indikoivat, että lisätulojen saaminen perinteisen toimeentulonsa ulkopuolisesta työstä on kuitenkin useammin suhteellisen varakkaiden kotitalouksien valinta eikä siis pääosin köyhien selviytymisstrategia Tansaniassa. Tutkimuksesta käy ilmi, että koska köyhyysloukkuja on kuitenkin edelleen olemassa, ja poliittisissa toimissa olisi keskityttävä infrastruktuuriin ja rahoituksen saatavuuteen, jotta edistetään monipuolistamista tuloja tuottavien toimintojen suuntaan. Tutkimus osoittaa, että hajauttamisen hyvät vaikutukset näkyvät läpi tulojakauman, myös köyhimmät kotitaloudet ovat voineet monipuolistaa toimeentuloaan ja saada sen myötä enemmän tuloja pitemmällä aikavälillä. Maatalouden tuottavuuden lisääminen on välttämätöntä myös maaseudun kotitalouksien hyvinvoinnin parantamiseksi. Suosituksena, jos politiikan ensisijaisena tavoitteena on tukea riskisiin, mutta potentiaalisesti tuottoisampiin vaihtoehtoihin tarttumisen todennäköisyyttä maaseudulla, olisi muun muassa hyvä kehittää köyhille muun muassa tarjottavia taloudelliselta riskiltä suojaavia instrumentteja ja koulutusta.

Ralitza Dimova, Sandra Kristine Halvorsen, Milla Nyyssölä, Kunal Sen: “Long-run rural livelihood diversification in Kagera”. In: Sustaining Tanzania’s Economic Development. Edited by: Oliver Morrissey, Joseph Semboja, and Maureen Were, Oxford University Press. © UNU-WIDER (2024). DOI: 10.1093/oso/9780192885746.003.0008

Kappale 8 ”Long-run rural livelihood diversification in Kagera”, sivut 147–171.
Suora linkki e-kirjaan “Sustaining Tanzania’s Economic Development”