Laboren tutkimus painottuu soveltavaan taloudelliseen tutkimukseen. Tutkimusteemaamme ovat työmarkkinatutkimus, koulutus- ja koulutusjärjestelmät, julkistalous sekä makrotalous ja talousennusteet.

Tyypillisesti tutkimus on empiiristä ja perustuu tilastollisia aineistoja soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen taustalla on vahva teoreettinen viitekehys ja taloustieteellisten menetelmien asiantuntemus.

Tutkimusviestintä

Toimintamme tavoite on tarjota tutkimustietoa päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnallisten keskustelujen pohjaksi. Tutkimuksemme laadun takaa julkaisut korkeatasoissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tutkimustoiminnan ohella laadimme myös talouden ja kotitalouksien talouden seurantaa.

Tiedeviestintä on kiinteä osa toimintaa. Tutkijamme toimivat asiantuntijatehtävissä ja osallistuvat aktiivisesti talouspoliittiseen keskusteluun. Tunnetuin tuotteemme on Talous ja Yhteiskunta (T&Y) -lehti, jota julkaisemme sekä printtilehtenä että sähköisessä muodossa neljä kertaa vuodessa. Muita keskeisiä kanaviamme ovat Policy Brief -julkaisusarjamme, Labore-blogi sekä uusimpana M&A-podcastit. Olemme myös Twitterissä, Facebookissa (T&Y-lehti) ja LinkedInissä.

Julkaisut

Julkaisusarjoja on neljä:  

  1. tutkimukset  
  2. raportit  
  3. työpaperit  
  4. Policy Brief-julkaisut.  

Tutkijat

Täältä pääset tutustumaan tutkijoihimme.

Ennusteet

  • Julkaisemme lyhyen aikavälin talousennusteen keväisin ja syksyisin.
  • Syksyllä julkaisemme esimerkkiperheiden ostovoiman muutosta kuvaavan tarkastelun
  • Laadimme lisäksi toimialakohtaisia talous- ja työllisyysennusteita.

Seminaarit & Tapahtumat

Täältä pääset tutustumaan tuleviin  Labore-seminaareihin ja muihin tapahtumiin.

Tutkimusfoorumi

Järjestämme kolme kertaa vuodessa pääasiassa taustayhteisöillemme suunnatun keskustelevan tutkimusfoorumin, jossa jaamme tuoretta tutkimustietoa ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Talous & Yhteiskunta

Julkaisemme T&Y-lehteä sekä printtilehtenä että verkkojulkaisuna.

Tutkimuksen yhteyshenkilöt

tutkimusjohtaja

tutkimusohjaajat