Työmarkkinoiden toimintaan liittyvällä tutkimuksella on keskeinen rooli Laboren ydintoiminnassa. Tutkimuksessa keskitytään empiirisiin palkansaajien kannalta merkityksellisiin hankkeisiin. Tutkimuksiamme voidaan soveltaa poliittisessa päätöksenteossa.

Korkeatasoisen tutkimuksen ohella tavoitteenamme on tutkimuksen ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikutus tiedon hyödyntäjien kanssa. Empiirisissä tutkimuksissa hyödynnämme pitkälti erilaisia yksilötason aineistoja.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat:
 • palkanmuodostus
 • työllisyys ja työttömyys
 • työmarkkinoiden rakennemuutokset
 • sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla
 • työmarkkinoiden joustavuus, työsuhteet
 • työhyvinvointi, työolot ja terveys
 • koulutus- ja koulutusjärjestelmät
 • muuttoliike
 • vero- ja sosiaaliturvan arviointi, kannustinvaikutukset

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeet

  Käynnissä olevat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeet:

  • Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen
  • Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön
  • Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi 
 • Opiskelijavalintojen uudistamisen seurantatutkimus

  Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa opiskelijavalintojen uudistamisen seurantatutkimuksessa tarkastellaan korkeakoulujen todistusvalinnan käyttöönoton vaikutuksia tehokkuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

 • Bargaining for Equality (BFORE)

  Euroopan unionin rahoittamassa Bargaining for Equality (BFORE) -hankkeessa tarkastellaan Euroopan maiden työehtosopimusjärjestelmiä ja niiden yhteyttä taloudelliseen eriarvoisuuteen.

 • Koulutuspolitiikka, koulutusvalinnat ja työurat

  Koulutuspolitiikka, koulutusvalinnat ja työurat -hankkeessa tutkitaan koulutuspolitiikan ja koulutusuudistusten yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä koulutuksen ja työmarkkinatulemien välistä yhteyttä. 

Yhteyshenkilöt

Tutkimusohjaaja

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimpia julkaisujamme