Työmarkkinoiden toimintaan liittyvällä tutkimuksella on keskeinen rooli Laboren ydintoiminnassa. Tutkimuksessa keskitytään empiirisiin palkansaajien kannalta merkityksellisiin hankkeisiin. Tutkimuksiamme voidaan soveltaa poliittisessa päätöksenteossa.

Korkeatasoisen tutkimuksen ohella tavoitteenamme on tutkimuksen ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikutus tiedon hyödyntäjien kanssa. Empiirisissä tutkimuksissa hyödynnämme pitkälti erilaisia yksilötason aineistoja.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat:
 • palkanmuodostus
 • työllisyys ja työttömyys
 • työmarkkinoiden rakennemuutokset
 • sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla
 • työmarkkinoiden joustavuus, työsuhteet
 • työhyvinvointi, työolot ja terveys
 • koulutus- ja koulutusjärjestelmät
 • muuttoliike
 • vero- ja sosiaaliturvan arviointi, kannustinvaikutukset

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP-hanke)

  Olemme mukana monivuotisessa tutkimuskonsortiossa ”Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka”. Hankkeessa tutkimme eriarvoisuuden laajaa kirjoa, sitä miten politiikka muovaa sitä sekä lyhyellä aikavälillä että koko elinkaaren aikana. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja se kuuluu strategisen tutkimuksen neuvoston ”Tasa-arvoinen yhteiskunta”-ohjelmaan.

  Tutkimusteemoja hankkeessa:

  • työllisyyden polarisaation kehityssuunnat ja sen vaikutukset yksilö- ja yritystasolla
  • robottien työllisyysvaikutukset
  • määräaikaisen työn vaikutukset myöhempään palkkakehitykseen
  • vuokratyötä tekevien työmarkkinaliikkuvuus
  • ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutukset myöhempään palkka- ja työllisyyskehitykseen
 • Muita ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:
  • Ei-vapaaehtoisen työttömyyden vaikutukset työvoiman liikkuvuuteen ja myöhempään palkkakehitykseen
  • Monimuotoinen ansiotyö; mm. sen tyypit, valikoituminen, toimeentulo ja työurat
  • Koulutus, työttömyys ja mielenterveys
  • Vantaan alueella toteutettavan GSIP (Growthand Social Investment Pacts for Local Companies)- ohjelman vaikutusten arviointi eri yrityksissä

Yhteyshenkilöt

Tutkimuskoordinaattori

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimpia julkaisujamme