Työmarkkinoiden toimintaan liittyvällä tutkimuksella on keskeinen rooli Laboren ydintoiminnassa. Tutkimuksessa keskitytään empiirisiin palkansaajien kannalta merkityksellisiin hankkeisiin. Tutkimuksiamme voidaan soveltaa poliittisessa päätöksenteossa.

Korkeatasoisen tutkimuksen ohella tavoitteenamme on tutkimuksen ratkaisukeskeisyys ja vuorovaikutus tiedon hyödyntäjien kanssa. Empiirisissä tutkimuksissa hyödynnämme pitkälti erilaisia yksilötason aineistoja.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat:
  • palkanmuodostus
  • työllisyys ja työttömyys
  • työmarkkinoiden rakennemuutokset
  • sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla
  • työmarkkinoiden joustavuus, työsuhteet
  • työhyvinvointi, työolot ja terveys
  • koulutus- ja koulutusjärjestelmät
  • muuttoliike
  • vero- ja sosiaaliturvan arviointi, kannustinvaikutukset

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteyshenkilöt

Tutkimusohjaaja

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimpia julkaisujamme