Makrotalous, ennusteet ja toimialatalous -tutkimuslohko johtaa makrotaloustieteen ja toimialan taloustieteen tutkimuksen ohella Laboren talousennusteen laadintaa ja laatii toimialakohtaisia selvityksiä sekä toimialaennusteen. Osallistumme myös talouspoliittiseen keskusteluun ja pohdimme talouspoliittisessa päätöksenteossa hyödynnettyjen laskelmien menetelmällistä perustaa. Tutkimuslohkon tutkimusohjaaja edustaa Työn ja talouden tutkimus LABOREa valtioneuvoston asettamassa tuottavuuslautakunnassa, johon myös Laboren johtaja kuuluu. Lohkolla toteutetaan myös tuottavuuslautakunnan työhön liittyvää Suomen tuottavuuden ja kilpailukyvyn seurantaa.

Tutkimuslohkon keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

 • Tuottavuuskehitys ja innovaatiot
 • Taloudellinen kasvu ja suhdannehäiriöt
 • Raha- ja finanssipolitiikka
 • Toimialakohtaiset kysymykset

 

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Pitkän tähtäimen talouskasvu ja yritysten innovatiivisuus

  Makrotalous, ennusteet ja toimialatalouden tutkimuksen uuden painopistealueen muodostaa innovaatioperustainen kasvututkimus, jossa tarkastellaan tutkimus- ja kehitysinvestointien sekä yritysten henkilöstön koulutustason yhteyksiä työn tuottavuuteen ja talouskasvuun. Tutkimuksen osa-alueita ovat mm.:

  • Tuottavuuskasvun hidastumisen syyt Suomessa ja muualla
  • Julkisten koulutusinvestointein ja julkisen tutkimusrahoituksen rooli tuottavuuskasvussa
  • Työn tuottavuus ja julkisen sektorin kestävyys
 • Finanssipolitiikan vaikutukset ja rajoitteet 

  Hankkeessa tutkitaan julkisen sektorin menoja ja tuloja koskevien päätösten vaikutuksia kansantalouteen. Finanssipolitiikan te­hokkuutta arvioidaan uudella pieniin avotalouksiin soveltuvalla menetelmällä, joka perustuu uudenlaiseen tapaan arvioida finanssipo­liittista kerrointa (SVAR-IV). Hankkeessa pyritään selvittämään muun muassa finanssipoliittisen elvytyksen tehon mahdollisia eroja investointeja ja muita julkisia menoja lisättäessä sekä elvytyksen tehoa matala- tai korkeasuhdanteessa.

Yhteyshenkilöt

Tutkimusohjaaja

Tutkimuslohkon tutkijat

Uusimmat julkaisumme