Julkaisemme tutkimustyömme tuloksia omissa sarjoissamme, muiden organisaatioiden sarjoissa sekä kansainvälisissä tiedejulkaisuissa. Lisäksi julkaisemme kaksi kertaa vuodessa talousennusteen, esimerkkiperheiden ostovoiman muutosta kuvaavan raportin sekä toimialakohtaisia tilausselvityksiä. Tutkimuksia-sarjassamme ilmestyvät valmiiden tutkimusten laajat ja perusteelliset loppuraportit. Työpapereita-sarjassa esitellään meneillään olevien tutkimushankkeiden väliraportteja. Työpaperimme löytyvät sähköisessä muodossa numerosta 143 lähtien. Laajemmalle yleisölle tarkoitetut selvityksemme ilmestyvät joko Raportteja-sarjassa tai  kirjoina. Policy Briefeissä julkaisemme lyhyitä tiedekatsauksia ja toimenpidesuosituksia päätöksenteon tueksi.

Täältä pääset julkaisuhakuun, josta löydät kaikki tutkimusjulkaisumme.