MITÄ TEEMME?

Tehtävä

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä toimialan taloustiede ja makrotaloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kuva: Pexels, Pixabay.
Kuva: Pexels, Pixabay.

TAPAMME TOIMIA?

Arvot

 1. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ihmisten hyvinvointi
 2. Avoimuus ja älyllinen rehellisyys
 3. Korkea tieteellinen taso ja vaikuttavuus

Kuva: Diana, Pixabay.
Kuva: Diana, Pixabay.

MIKSI OLEMME OLEMASSA?

Missio

Tuotamme palkansaajien ja kotitalouksien hyvinvointia edistävää tutkimustietoa.

Kuva: Okan Coskun, Pixabay.
Kuva: Okan Coskun, Pixabay.

MILTÄ MAAILMA YMPÄRILLÄMME NÄYTTÄÄ?

Muutosvoimat

Muutosvoimat

MIHIN TÄHTÄÄMME?

Visio

Olemme arvostettu ihmisten hyvinvointia tutkimuksen avulla edistävä taloustieteellinen
tutkimuslaitos.

Kuva: Geoffrey, Pixabay.
Kuva: Geoffrey, Pixabay.

MITEN SEN TEEMME?

Strategiset suuntaviivat 2024–2027

 1. Olemme ajan hermolla, kehityksen kärjessä
  • Valitsemme tutkimuksemme ai­he­piirit ajankohtaisuuden, tärkeyden ja vaikuttavuuden perusteella.
  • Pidämme tiedeviestintämme ajankohtaisena.
  • Tuotamme uusia avauksia sekä selkeitä suosituksia päätöksentekijöiden käyttöön ajantasaisesti.
  • Laadimme talousennusteita, toimialaennusteita ja esimerkkiperhelaskelmia.
  • Kehitämme ennustetoimintaamme.
  • Tavoitamme laajempia yleisöjä Talous- ja Yhteiskunta -lehden ja podcastien avulla.
 2. Maineemme rakentuu riippumattomaan ja korkeatasoiseen tutkimukseen
  • Tuotamme laadukasta ja luotettavaa tutkimusta, jota julkaistaan soveltuvin osin vertaisarvioidusti.
  • Koulutamme tohtorihautomossamme uusia taloustieteen asiantuntijoita, jotta arvomme jakavien tieteentekijöiden joukko kasvaa ja menestyy.
  • Kirkastamme tutkimuslaitoksemme brändiä viestimällä johdonmukaisesti tutkimuksestamme.
 3. Säilytämme näkyvän asemamme kotimaisessa ja kansainvälisessä tutkimuskentässä
  • Ylläpidämme tärkeitä kumppanuuksia ja vahvistamme verkostoja.
  • Vahvistamme pitkäjänteisen tutkimuksen edellyttämää rahoituspohjaa ja laaja-alaisempaa ymmärrystä tekemällä monitieteistä tutkimusyhteistyötä.
  • Panostamme tutkijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen.
  • Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta taustayhteisöjemme ja muiden sidosryhmien kanssa.
 4. Olemme hyvinvoiva ja reilu työyhteisö
  • Satsaamme henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin laadukkaan työterveyshuollon, joustojen ja työyhteisöä lujittavien toimenpiteiden avulla.
  • Huolehdimme laadukkaan tutkimuksen tekemisen edellytyksistä.

Laboren strategia PDF-muodossa