Merja Kauhanen
  • Laboressa: 1.8.1999 alkaen
  • Koulutus: KTT
Muualla julkaistut
Julkaisut kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa

Kauhanen, M. and Nätti, J., Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work, Social Indicators Research, Vol. 120(3), 789-799, 2015.

Julkaisut suomenkielisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa

Kauhanen, A., & Maliranta, M. (2022). Suomalainen ekonomistikone. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 118(3), 320-329. https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2022/09/32033069_KAK_3_2022_web-8-17.pdf

Maczulskij, T. ja Kauhanen, M. (2016), Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät päätyvät?, Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2016, 284-296.

Valitut julkaisut

Kauhanen, M. ja Kauhanen, A. (2018), Irtisanomissuojan taloudelliset vaikutukset, Työpoliittinen aikakauskirja 4/2018, 11-20.

Prinz, C., Vourch, A. and Kauhanen, M., Back to Work: Finland: Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers, OECD, Paris, 2016.

Ojala, S., Nätti, J. ja Kauhanen, M., Eriävät osa-aikatyön syyt ja työn laatu, Yhteiskuntapolitiikka, Vol. 81:3, 259-272, 2016.

Nätti, J., Kauhanen, M. ja Ojala, S. (2016), Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen, Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) (2016): Työolot ja työurat: tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 53-76.

Ojala, S., Nätti, J. ja Kauhanen, M., Määräaikaisen työn monet muodot ja laatu, Hallinnon tutkimus, Vol. 4/2015, 341-355, 2015.

Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa