Laboren taustayhteisöön eli kannatusyhdistykseen kuuluvat ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestöt SAK ja STTK jäsenliittoineen, sekä Nordea Järjestöpankki, Osuuskunta Tradeka ja Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys. Osuuskunta Tradeka liittyi Laboren taustayhteisöjen jäsenmaksuosuutta maksavaksi jäseneksi 1.1.2024 alkaen. 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen tutkimuslaitoksen henkilökunnan piiristä sekä tiedeyhteisön piiristä.

Työn ja talouden tutkimus LABOREn kannatusyhdistyksen jäsenet:

 • Suomen Ammatillinen Keskusjärjestö SAK
 • Toimihenkilöjärjestö STTK
 • Ammattiliitto PRO
 • Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto
 • Ilmailualan Unioni IAU
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
 • Palvelualojen ammattiliitto PAM
 • Paperiliitto
 • Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
 • Rakennusliitto
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
 • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
 • Suomen Merimies-Unioni SMU
 • Sähköliitto
 • Teollisuusliitto
 • Ylemmät Toimihenkilöt YTN
 • Nordea Järjestöpankki
 • Osuuskunta Tradeka
 • Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys