Anna Idström
  • Laboressa: 19.9.2022 alkaen
  • Koulutus: FT
Muualla julkaistut
Valitut julkaisut

Kielentutkimusta vähemmistökielten näkökulmasta:

Idström, Anna & Elisabeth Piirainen (toim.) 2012: Endangered Metaphors. Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts. Amsterdam, John Benjamins. (https://benjamins.com/catalog/clscc.2)

Idström, Anna & Hans Morottaja 2022: Inarinsaamen idiomisanakirja, viides laajennettu painos. [1. painos 2006] Inari: Saamelaiskäräjät. https://www.samediggi.fi/tuote/inarinsaamen-idiomisanakirja/

Idström, Anna & Sachiko Sosa 2019 [1. painos 2009] (toim.): Kielissä kulttuurien ääni. Tietolipas 228. Helsinki: SKS. https://www.tiedekirja.fi/default/kielissa-kulttuurien-aani.html

Kaupunkitutkimusta demokratian ja osallisuuden näkökulmasta:

Idström, Anna 2017: Helsingin kaupunginvaltuuston 2013-2016 itsearviointikyselyn tulokset. Tutkimuskatsauksia 2017/2. Helsinki: Tietokeskus.

Idström, Anna 2016: Katsaus demokratiaa ja osallisuutta käsittelevän keskustelun nykytilaan. Tutkimuskatsauksia 2016/13. Helsinki: Tietokeskus. https://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_12_02_Tutkimuskatsauksia_13_Idstrom.pdf

Idström, Anna 2016: Helsingin menestyminen kansainvälisissä vertailuissa – Mitä näistä vertailuista olisi syytä tietää? Tutkimuskatsauksia 2016/11. Helsinki: Tietokeskus. https://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_11_11_Tutkimuskatsauksia_11_Idstrom.pdf

Työllisyyden tutkimusta vammaisten näkökulmasta:

Idström, Anna & al. (toim.) 2013: Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta. Helsinki: ASPA.

Idström, Anna & al. (toim.) 2013: Decent work: promising practices in the employment of people with disabilities from Sweden, Denmark, Estonia, and Finland. Helsinki: ASPA.