Helsingin kaupunginvaltuuston 2013–2016 itsearviointikyselyn tulokset

Muut julkaisut Anna Idström

Esipuhe

Kaupunginvaltuusto on Helsingin korkein päättävä elin, jonka käsittelyyn tulevat monet kaupunkilaisten arkeen ja kaupunkikehitykseen liittyvistä tärkeistä asioista. Päättymässä olevan valtuustokauden 2013–2016 aikana kaupunginvaltuutettujen päätettävänä on ollut muun muassa talouden tasapainottamiseen, Helsingin uuden yleiskaavan hyväksymiseen, Guggenheim-museon perustamiseen, subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyviä isoja kysymyksiä. Monissa asioissa päätökset eivät ole olleet helppoja ja niistä on keskusteltu vilkkaasti.

Tämä tutkimuskatsaus tuo esille valtuutettujen kokemuksia Helsingin kaupunginvaltuuston työskentelykulttuurista, toimintatavoista, vaikutusmahdollisuuksista sekä viranhaltijavalmistelusta kuluneella valtuustokaudella. Tutkimus on jatkumoa valtuustokausittain toistettavalle, nyt jo viidettä kertaa toteutetulle, valtuuston itsearviointikyselylle, jolla on kerätty arvokasta seurantatietoa Helsingin kaupunginvaltuuston toiminnasta ja valtuustotyöskentelyn edellytyksistä.

Tulokset osoittavat monia onnistumisia, mutta nostavat esiin myös kehittämistarpeita muun muassa valtuutettujen ajankäyttöön, vaikutusmahdollisuuksiin, valmistelun läpinäkyvyyteen ja kaupunkilaisten osallisuuteen liittyen. Kuntavaalitulosten ratkettua ja uuden valtuuston aloittaessa toimintaansa näihin kehittämistarpeisiin on hyvä kiinnittää huomiota, jotta valtuuston vaikutusmahdollisuuksia ja työskentelyn edellytyksiä voitaisiin jatkossa entisestään parantaa.

Helsingissä huhtikuussa 2017
Katja Vilkama
tutkimuspäällikkö

Julkaisun tiedot

Idström, A. (2017), Helsingin kaupunginvaltuuston 2013–2016 itsearviointikyselyn tulokset, Tutkimuskatsauksia 2017/2, Helsingin kaupungin tietokeskus.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1455-7266, ISSN: 1796-7236 (pdf)
  • ISBN: 978-952-331-275-3, ISBN: 978-952-331-276-0 (pdf)