Kielissä kulttuurien ääni

Muut julkaisut Anna Idström, Sachiko Sosa

Kuvaus

Kirjassa käsitellään kulttuurin tuottamia haasteita niin kielitieteen teorialle kuin kääntämiselle. Samalla esitellään havainnollisia esimerkkejä eri puolilla maailmaa puhutuista kielistä suhteessa näiden kulttuuritaustaan, lopuksi luodaan katsaus kielten muuttumiseen osana kulttuurien muutosta. Kokoelman artikkelit muodostavat yhdessä kuvan siitä, mitä ihmiskunnan kulttuuriperinnöstä ollaan menettämässä kielikuolemien myötä. Maailman kielet ovat paljon enemmän kuin joukko sattumanvaraisten äännesymbolien järjestelmiä, jotka voisi vangita kielioppeihin ja sanakirjoihin.

Julkaisun tiedot

Idström, A. & Sosa, S. (2019) (toim.), Kielissä kulttuurien ääni, Tietolipas 228, Helsinki: SKS [1. painos 2009].

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 0562-6120
  • ISBN: 978-952-222-129-2