Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt?

Muut julkaisut Raportteja 30 Heikki Taimio

Sisällysluettelo

Lukijalle

Suomalainen hyvinvointivaltio kuuluu monella mittarilla maailman huippujen joukkoon. Nyt kuitenkin se on tullut käännekohtaansa. Maan talousahdingon ja julkisen talouden velkaantumisen nimissä tulee monilta tahoilta vaatimuksia, että julkista sektoria on ajettava alas. Sosiaaliturvaa ja hyvinvointipalveluja on leikattava. Seuraavat eduskuntavaalit ja hallitusohjelma voivat ratkaista kehityksen suunnan.

Mutta mitä kello on lyönyt? Mikä oikeasti on hyvinvointivaltiomme nykytila? Mitä puutteita siinä on, onko sitä pakko ajaa alas, vai onko sitä mahdollista kehittää edelleen? Näitä ja monia muita hyvinvointivaltioon liittyviä kysymyksiä pohtivat tässä kirjassa maamme huippuasiantuntijat. He ovat saaneet vapaat kädet nostaa esiin tärkeimpiä asioita omilta aloiltaan.

Kirja on tarkoitettu laajalle yleisölle. Sen artikkelit eivät perustu mihinkään tätä varten toteutettuihin tutkimusprojekteihin, vaan kirjoittajat ovat nojautuneet aiemmin ilmestyneisiin tutkimuksiin ja päivittäneet tilastotietoja. Lukijoita varten tieteelliset käsitteet on selitetty, ja kirjallisuusviitteet ohjaavat muihin yleistajuisiin kirjoituksiin, alkuperäisiin tutkimusjulkaisuihin ja tilastolähteisiin.

Olen keskustellut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ry:n edustajien kanssa kysymyksistä, joita kirjassa olisi hyvä ottaa esille. Samalla kun esitän heille parhaat kiitokseni hyvistä ehdotuksista, korostan, että he eivät ole missään vaiheessa pyrkineet vaikuttamaan siihen, millä tavalla näitä asioita kirjassa käsitellään.

Kuten aina, yhteistyö kirjan taitosta vastanneen PT:n julkaisusihteeri Irmeli Hongan kanssa on sujunut erinomaisesti. Parhaat kiitokseni Immille!

Kirja julkaistaan JHL:n tuella, mistä kaikki kirjoittajat ja kustantaja esittävät kiitoksensa. Kirja on myös saatavana erikseen luku luvulta pdf-muodossa Palkansaajien tutkimuslaitoksen kotisivulta www.labour.? .

Helsingissä, 22. tammikuuta 2015

Heikki Taimio
Erikoistutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos

Julkaistu: 4.2.2015
ISBN: 978-952-209-138-3 (painettu) | 978-952-209-139-0 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu) | 2242-6914 (pdf)
Hinta: 13,50 €
Tiedote