Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus: työllisyys, verotus ja palvelut

Policy Briefit 2/2020 Merja Kauhanen, Ohto Kanninen, Tuomo Suhonen, Hannu Karhunen, Tuomas Kosonen

Suomen hyvinvointivaltion säilyttämisen sanotaan usein edellyttävän työllisyyden kasvua. Suomessa on valtavirtaa ajatella, että työllisyyttä voi nostaa alentamalla veroja ja leikkaamalla työttömyysturvaa. Tässä yhteydessä vedotaan muihin Pohjoismaihin. Tässä PT Policy Briefissä osoitamme, että muissa Pohjoismaissa todella on parempi työllisyystilanne. Samaan aikaan osoitamme, että niissä on Suomea kireämpi verotus ja vähintään yhtä antelias työttömyysturva. Näin ollen Suomessa esitetty väite verojen ja tulonsiirtojen työllisyysvaikutuksista ei saa tukea Pohjoismaisessa vertailussa. Näytämme myös, että muissa Pohjoismaissa on paremmin resursoidut työvoima- ja koulutuspalvelut. Tämä on mahdollista kireämmän verotuksen ansiosta, mikä voi hyvin olla yksi selitys vertailumaiden paremmalle työllisyystilanteelle.

  • Työllisyyden nostamiseksi Suomessa esitetään usein verojen ja työttömyysturvan leikkausta.
  • Pohjoismaisessa vertailussa muiden maiden työllisyys ja verotus nousevat Suomea korkeammalle tasolle.
  • Vertailumaissa myös työvoima- ja koulutuspalvelut ovat Suomea korkeammalla tasolla.
  • Verotuloilla resursoidut palvelut on muissa Pohjoismaissa käytetty keino hyvinvointivaltion säilyttämiseksi.