Vuonna 2018 Labore (ent. PT) perusti oman tohtorihautomon, jossa rahoitetaan jatko-opiskelijoita. Vuonna 2019 valittiin kolme jatko-opiskelijaa hautomo paikoille. Tohtorihautomon keskeinen taustataho ja rahoittaja on Palkansaajasäätiö. Tohtorihautomoon hyväksytyt opiskelijat saavat keskittyä jatko-opintoihin ja väitöskirjan loppuun saattamiseen. Tohtorihautomoon sitoudutaan pitkäjänteisesti. Tutkimuksessa keskitytään soveltavaan tutkimukseen, mutta ei ohjata muutoin väitöskirjan aiheita tarkasti. Opiskelijat saavat työhönsä ohjausta omasta yliopistosta, mutta työtä tukevat Laboren omat tutkijat.

Tohtorihautomon jatko-opiskelijat vuonna 2021 ovat Sami Jysmä, Tiina Kuuppelomäki ja Aapo Stenhammar. He ovat neljännen-kuudennen vuoden jatko-opiskelijoita eri yliopistoista ja tekevät sekä jatko-opintoihin kuuluvia kursseja, että omaan väitöskirjaansa tähtäävää tutkimusta. Kaikki tohtorihautomossa väitöskirjaa valmistelevat tutkijat tekevät myös vuoden mittaisen vierailun korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa.

 • SAMI JYSMÄ

  SAMI JYSMÄ on neljännen vuoden jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt julkistalouteen ja tällä hetkellä Sami tutkii muun muassa makeisveroa Tuomas Kososen (VATT) ja Riikka Savolaisen (Swansea University) kanssa sekä asuntolainanoton kulutusvaikutuksia ja vuokrasääntelyä yhdessä Jani-Petri Laamasen (Tampereen yliopisto) kanssa. Lisäksi Samilla on Tuomas Kososen (VATT) ja Arnaldur Stefánssonin (Uppsalan yliopisto) kanssa yhteinen hanke, jossa tutkitaan alkoholisäätelyn toimivuutta. Sami on tutkijavierailulla Harvardin yliopistossa ja NBER:llä alkuvuodesta 2022 alkuvuoteen 2023.

 • TIINA KUUPPELOMÄKI

  TIINA KUUPPELOMÄKI  aloitti jatko-opintonsa syksyllä 2016 Tampereen yliopistossa, ohjaajinaan Hannu Laurila (Tampereen yliopisto) ja Tuomas Pekkarinen (VATT). Hänen väitöskirjansa käsittelee koulutuksentaloustiedettä, koostuen neljästä paperista, joista yhdessä tutkitaan toisen asteen koulutuksen vaikutusta pariutumiseen ja lasten hankintaan, toisessa koulutuksen selektiivisyyden vaikutusta mielenterveyteen ja yliopistotasolla työmarkkinatulemiin. Viimeisessä paperissa käsittelee valintakriteerien merkitystä opiskelijavalinnassa. Hän vietti vuoden 2018-2019 Warwickissa post graduate-opintojen parissa ja ollut mukana tutkimushankkeissa meritoituneiden tutkijoiden kanssa, kuten Hanna Virtanen (ETLA) ja Tuomo Suhonen (Labore) sekä Mika Kortelainen (Turun yliopisto).

 • AAPO STENHAMMAR

  AAPO STENHAMMAR on neljännen vuoden jatko-opiskelija Aalto-yliopistossa. Hän tutkii työn murrosta, epätasa-arvoa ja sosiaalista liikkuvuutta yhteiskunnassa. Hänen väitöskirjaohjaajansa on Aalto-yliopiston apulaisprofessori Matti Sarvimäki. Aapo tutkii muun muassa automatisaation vaikutuksista työmarkkinoiden muutokseen yhdessä Johannes Hirvosen (Etla) ja Joonas Tuhkurin (MIT) kanssa. Lisäksi hänellä on tutkimusprofessori Tuomas Kososen (VATT) ja professori Markus Jäntin (Tukholman yliopisto) kanssa hanke, jossa tutkitaan tuloerojen ja taloudellisen aseman periytymistä. Aapo vietti lukuvuoden 2019-20 UC Berkeleyssä vierailevana tohtoriopiskelijana.

   

Yhteyshenkilöt

Tohtorihautomon tutkijat