Towards an Agile and Evidence-based Pension System

Muut julkaisut Raportit 40 Ohto Kanninen, Terhi Ravaska

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus ”Towards an Agile and Evidence-based Pension System” tarkastelee vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia eläköitymispäätöksiin. Tutkimuksessa käytettiin Eläketurvakeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistoja. Vuoden 2005 uudistuksessa pyrittiin nostamaan eläköitymisikää joustavalla 63-68 vuoden eläkeiällä. Ennen uudistusta lakisääteinen eläkeikä oli 65, mutta yleisin todellinen eläkkeellesiirtymisen ikä 60. Uudistuksessa työssä jatkamista kannustettiin korkeammalla karttumaprosentilla. Vanhuuseläkkeen osalta uudistus vaikutti karttumiin, kuukausieläkkeeseen ja eläkeikään. Työeläkejärjestelmää uudistettaessa keskeinen tavoite on ollut pidentää työuria. Eläkeuudistuksissa on pyritty pidentämään työuria nostamalla eläkeikää sekä rakentamalla työurien jatkamiseen liittyviä taloudellisia kannustimia ja erilaisia joustavia osa-aikaeläkejärjestelyjä. Tutkimuksessa havaitaan, että eläköitymispäätöksiin vaikuttaa eniten lakisääteinen eläkeikä. Vuoden 2005 eläkeuudistuksessa eläkeiän muutokset vaikuttivat selvästi enemmän kuin muutokset taloudellisissa kannustimissa. Tutkimusraportti tuotettiin Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Työeläkevakuuttajat Telan yhteistyönä.

 

Julkaistu: 24.10.2019
ISBN: 978-952-209-186-4
ISSN: 2242-6914 (PDF)
Tiedote