Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?

Työpaperit 198 Petri Böckerman, Eero Lehto

Raportissa luonnehditaan yrityskauppojen maantiedettä Suomessa. Huomattava osa kotimaisista fuusioista toteutuu alueiden sisäisinä yrityskauppoina. Toisin sanoen maantieteellinen läheisyys on keskeinen tekijä kotimaisissa yrityskaupoissa. Kotimaiset yrityskaupat vahvistavat taloudellisen toimeliaisuuden ydinalueen ja periferian eroja Suomessa. Syynä tähän on se, että Uudenmaan maakunnassa sijaitsevat yritykset hankkivat yrityskaupoilla nettomääräisesti määräysvaltaa muiden maakuntien elinkeinoelämästä. Määräysvaltaa menettävät melko tasaisesti kaikki muut Suomen maakunnat. Ostavan yrityksen henkilökunnan koulutustasolla on varsin selkeä ja yksisuuntainen vaikutus yrityskauppojen maantieteelliseen rakenteeseen: korkea koulutustaso lisää kaukokauppojen, erityisesti ulkomaisten yritysten ostojen todennäköisyyttä. Ostavan yrityksen T&K-pääomakannalla on samansuuntainen vaikutus. Suomalaisen yrityksen investoinnit T&K:hon lisäävät myös sen todennäköisyyttä tulla ulkomaisen yrityksen ostamaksi.

Julkaistu: 1.6.2004
ISBN: 952-5071-92-8
ISSN: 1795-1801