Työpaikkojen ja työntekijöiden vaihtuvuus Suomessa: Alueellinen näkökulma

Muut julkaisut Tutkimukset 81 Petri Böckerman

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa on valmistunut Petri Böckermanin tutkimus siitä, minkä mekanismin kautta yksityisen sektorin työmarkkinat eri puolilla Suomea sopeutuivat 1990-luvun alun lamaan ja sitä seuranneeseen talouden elpymiseen. Pelkkien työttömyysasteiden vertailu ei paljasta alueellisia eroja työmarkkinoiden rakenteissa ja toiminnassa. Böckermanin tutkimuksessa onkin tarkasteltu niin työpaikkojen syntymistä ja häviämistä (työpaikkavirtoja) kuin myös työntekijöiden rekrytoimista ja irtisanomista (tai irtisanoutumista) toimipaikoissa työntekijävirtoja).

Julkaistu: 2.4.2001
ISBN: 952-5071-55-3
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote