Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka

Arviointijulkaisut Paolo Fornaro, Ilkka Kiema, Mika Maliranta, Kalle Saarelma, Natalia Kuosmanen, Terhi Maczulskij

Laboren ja Etlan julkaiseman yhteistutkimuksen mukaan tutkimus- ja kehitysrahoitus on suunnattava harkitusti, muttei ”orkestroiden”. Lisäksi todetaan, että vihreä siirtymä voi oikein toteutettuna olla tuottavuuskehitystä edistävä voima. Digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin tarttuminen on yritysten kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeistä, mutta tutkimuksen mukaan digitalisaatio lisää työn tuottavuutta vain niissä yrityksissä, joiden käytettävissä on riittävän hyvin koulutettua työvoimaa. Tuottavuuskasvua voidaan edistää myös lisäämällä korkeakoulupaikkoja ja työperäistä maahanmuuttoa.

Tuottavuutta edistävät politiikkatoimenpiteet ja yrityssektorin dynamiikka. Paolo Fornaro, Ilkka Kiema, Natalia Kuosmanen, Terhi Maczulskij, Mika Maliranta, Kalle Saarelma.Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:58

Asiasanat: tutkimus, tutkimustoiminta, tuottavuus, innovaatiopolitiikka, vihreä siirtymä, digitalisaatio

 

  • ISSN:2342-6799
  • ISBN:978-952-383-039-4

Muut julkaisut