The effect of polytechnic reform on migration

Työpaperit 270 Petri Böckerman, Mika Haapanen

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen vaikutuksia alueiden väliseen muuttoliikkeeseen. AMK-uudistus toteutettiin vaiheittain 1990-luvulla. Uudistuksen myötä opistojen ylioppilaspohjaiset linjat muutettiin ammattikorkeakouluiksi. Uudistuksen myötä korkeakoulutulaitos laajeni myös sellaisille alueille, joilla ei ollut aiemmin yliopistoa. Tulokset osoittavat, että amk-uudistus lisäsi yo-tutkinnon suorittaiden muuttoa. Muuttoalttius nousi ennen kaikkea välittömästi yo-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tulokset viittaavat lisäksi siihen, että amk-uudistuksella oli pienempi, muuttoliikettä kasvattava vaikutus myös keskipitkällä aikavälillä.

Julkaistu: 1.11.2011
ISBN: 978-952-209-096-6
ISSN: 1795-1801