Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2013

Toimialajulkaisut Toimialaennusteet Markku Lehmus, Eero Lehto

Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuoden 2011 viimeiseltä neljännekseltä lähtien. Vasta tämän vuoden toisella neljänneksellä talouskasvu kääntyi lievään nousuun. Vielä tämän vuoden jälkipuoliskolla Suomen talouskasvu jää lähelle nollaa. Suomen kokonaistuotanto on kehittynyt samaan tahtiin kuin euroalueen kokonaistuotanto, joka niin ikään nousi taantumasta tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tästä eteenpäin euroalueen kasvu on taas hidastunut. Euroopan ja Suomen kasvunäkymät vuosille 2014 ja 2015 ovat kuitenkin kohtuulliset. Euroopan valtioiden rahoituskriisi on hellittänyt ja samalla kasvunäkymät ovat kirkastuneet.

Sekä euroalueen kuluttajaluottamus että teollisuuden luottamus ovat nousseet viitteenä siitä, että kulutuskysynnän ja teollisuustuotannon kasvu olisi voimistumassa. Nämä kasvuodotukset sisältyvät myös siihen kansainvälisen talouden kasvukehikkoon, johon Suomen makroennuste ja sitä kautta toimialaennustekin nojautuvat. Kun Euroopan kasvu on tämän vuoden lopulla ollut aavistuksen odotuksia heikompaa, on taas kehittyvien maiden talouskasvu vakiintunut jonkin verran odotuksia nopeammaksi. USA:n talouskasvu on niin ikään ylittänyt odotukset. USA:n lokakuinen politiikan umpisolmu, joka johti jopa liittovaltion väliaikaiseen sulkemiseen, on osin avautunut. Kaiken kaikkiaan kansainvälinen talous välittyy Suomen talouteen suuriin piirtein niin kuin PT:n syyskuisessa talousennusteessa ennakoitiin.

Suomen talousluottamus ei ole elpynyt niin kuin euroalueen talousluottamus. Suomen vähittäiskaupan ja teollisuustuotannon toteutunut kehitys erittäin vaimeisiin odotuksiin nähden on kuitenkin ollut kohtuullista.