Schumpeter ja “luova tuho”

Työpaperi 167 Petri Böckerman