Schumpeter ja “luova tuho”

Työpaperit 167 Petri Böckerman