Regulating Labor Immigration: The Effects of Lifting Labor Market Testing*

Työpapereita 344 Jeremias Nieminen, Sanni Kiviholma, Ohto Kanninen, Hannu Karhunen

Tarkastelemme ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisen vaikutuksia Suomessa hyödyntäen alueellista vaihtelua saatavuusharkinnasta vapautetuissa ammateissa. Käytämme yksilö- ja yritystason rekisteriaineistoja vuosilta 2011–2020 sekä käsin kerättyjä ELY-keskusten työlupalinjauksia vuodesta 2012 lähtien. Arvioimme vaikutuksia ns. erot-eroissa-menetelmällä. Saatavuusharkinnan poistaminen johtaa ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvuun poikkeusammateissa. Tarkempi analyysi osoittaa, että valtaosa näistä ulkomaalaisista henkilöistä asuu jo tätä ennen valmiiksi Suomessa.  Havaitsemme kotimaisten työntekijöiden vuosiansioihin negatiivisen vaikutuksen, joka on suuruudeltaan 647 euroa (noin 2 %) ammatti-aluetasolla ja 1 121 euroa (noin 4 %) yksilötasolla viiden vuoden päästä saatavuusharkinnan poistosta. Negatiiviset vaikutukset ansiotuloihin syntyvät erityisesti matalapalkkaisista ja palveluammateista. Huolimatta negatiivisista ansiotulovaikutuksista, havaitsemme positiivisia työllisyysvaikutuksia osalle työntekijöistä yksilötasolla. Ammatti-aluetasolla työttömien työnhakijoiden määrä taas kasvaa. Yritystason analyysi osoittaa, että saatavuusharkinnan poiston jälkeen yritykset palkkaavat lisää sekä ulkomaalaisia että kotimaisia työntekijöitä.

Julkaisut