Raportti Suomen työmarkkinoiden jäykkyystekijöistä

Mediatiedote
Julkaisuvapaa HETI

Suomessa palkkajakaumat ovat keskittyneet vähimmäispalkan tuntumaan siivousalalla. Katsaus kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen osoittaa, että korkeat vähimmäispalkat ja tiiviit palkkajakaumat eivät kuitenkaan välttämättä vähennä merkittävästi työllisyyttä. Suomessa työttömyyteen reagoidaan muuttamalla toiselle paikkakunnalle, mutta silti moni työtön ei muuta parempien työllisyysnäkymien perässä. Toisaalta muuttaneiden ansiokehitys muuton jälkeen ei välttämättä ole positiivinen.

Näitä tuloksia on selvinnyt tutkimuksessa, jonka ovat tehneet Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat Petri Böckerman, Tuomas Kosonen, Terhi Maczulskij ja Henri Keränen. Tulokset on esitetty Talouspolitiikan arviointineuvostolle laaditussa taustaraportissa, joka julkaistiin 24.1. neuvoston oman, kolmannen vuosiraportin yhteydessä. Taustaraportti käsittelee Suomen työmarkkinoiden joustoihin liittyviä tekijöitä, ja se sisältää myös katsauksen tuloksiin, joita aiempi kansainvälinen tutkimus on esittänyt aiheesta.

Katsauksesta aihetta käsitelleeseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja eri maiden työmarkkinainstituutioihin selviää, että Suomen työntekijöitä suojaavan lainsäädäntö ei vaikuta erityisen tiukalta verrattuna muihin maihin. Hieman yllättäen uusimmat ja laadukkaimmat tutkimukset löytävät hyvin niukasti näyttöä siitä, että tiukempi työntekijöitä suojaava lainsäädäntö tai minimipalkat aiheuttaisivat suuria negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Sen sijaan tiukka lainsäädäntö ja korkeat vähimmäispalkat saattavat vähentää sekä uusien työntekijöiden palkkaamista että nykyisten työntekijöiden irtisanomisia.

PT:n tutkijat selvittivät Suomea koskevan tilastoaineiston avulla, miten sitovilta minimipalkat vaikuttavat vertailemalla palkkojen etäisyyttä henkilökohtaisesta ja alakohtaisesta pienimmästä mahdollisesta palkasta neljällä eri matalapalkka-alalla. He havaitsivat, että palkat ovat erityisen keskittyneitä näille pienimmille mahdollisille palkoille erityisesti siivousalalla.

Lisäksi PT:n tutkijat tarkastelivat Suomen alueiden välistä muuttoliikettä ja havaitsivat, että alueelta poismuutto on keskimäärin suurempaa alueilla, joissa on korkeampi työttömyys. Toisaalta että yli 90 prosenttia työttömistä ei muuta pois alueelta, jolla he sijaitsevat. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että työpaikan menettäminen toimipaikan sulkemisen tai pienenemisen takia lisää työttömäksi joutuneiden muuttohalukkuutta maan sisällä. Muuttaneiden tulokehitys näyttäytyi aineistossa keskimäärin negatiivisena heti muuttamisen jälkeen.

 

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen
puh. 09 2535 7333

Julkaisu

Petri Böckerman, Tuomas Kosonen, Terhi Maczulskij ja Henri Keränen:
Job Market (In)Flexibility
Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 34, 2017.