Job Market (In)Flexibility

Raportti 34 Petri Böckerman, Terhi Maczulskij

Tässä tutkimuksessa käsitellään Suomen työmarkkinoiden joustoihin liittyviä tekijöitä ja katsastetaan mitä tuloksia aiempi kansainvälinen tutkimus on esittänyt tästä aiheesta. Tutkimme myös omassa aineistossa työmarkkinoiden joustoihin liittyen miten keskittyneitä palkat ovat minimipalkkojen ympärille neljällä valitsemallamme matalapalkka-alalla ja kuinka työttömyys on yhteydessä Suomessa muuttamiseen paikkakunnalta toiselle. Kirjallisuuskatsaus puolestaan keskittyy mahdollisimman viimeaikaiseen ja laadukkaaseen tutkimukseen, joka pystyy paljastamaan työntekijöitä turvaavan lainsäädännön ja minimipalkkojen sekä muuton kausaalisen vaikutuksen työllisyyteen ja työmarkkinoiden joustoihin liittyviin tekijöihin.

Kun Suomen työntekijöitä suojaavan lainsäädännön tiukkuutta verrataan muihin maihin, ei Suomen lainsäädäntö vaikuta erityisen tiukalta, ainakaan kirjoitettuja sääntöjä verrattaessa. Sen lisäksi kirjallisuuskatsauksessa havaitaan, että uusimmat ja parhaimmat tutkimukset löytävät hyvin niukasti näyttöä siitä, että tiukempi työntekijöitä suojaava lainsäädäntö tai minimipalkat aiheuttaisivat suuria negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Sen sijaan kirjallisuudessa on joitain tuloksia jotka viittaavat muihin negatiivisiin työmarkkinavaikutuksiin, erityisesti työllisyysvirtoihin. Tutkimme omassa aineistossamme miten sitovilta minimipalkat vaikuttavat.

Tutkimme palkkojen etäisyyttä henkilökohtaisesta ja alakohtaisesta pienimmästä mahdollisesta palkasta neljällä valitsemallamme matalapalkka-alalla. Havaitsemme, että palkat ovat erityisen keskittyneitä näille pienimmille mahdollisille palkoille erityisesti siivousalalla. Maassamuutosta havaitsemme, että alueelta poismuutto on keskimäärin suurempaa alueilla, joissa on korkeampi työttömyys, ja toisaalta että yli 90 % työttömistä ei muuta pois alueelta, jossa sijaitsevat. Tuloksemme myös osoittavat, että työpaikan menettäminen toimipaikan sulkemisen tai pienenemisen takia lisää työttömäksi joutuneiden muuttohalukkuutta. Muuttaneiden tulokehitys näyttäytyy aineistossamme keskimäärin negatiivisena heti muuttamisen jälkeen.

Julkaistu: 24.1.2017
ISBN: 978-952-209-158-1 (pdf)
ISSN: 2242-6914 (pdf)
Tiedote