Mikä mättää, kun työpaikat ja työvoima eivät kohtaa? – keskustelu työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta 29.10. klo 13-14

Uutinen
Haastattelijana Elina Pylkkänen, johtaja, PT
Keskustelemassa:
  • Ville Kopra, Työministeri Tuula Haataisen valtiosihteeri, TEM
  • Ilkka Kaukoranta, pääekonomisti, SAK
  • Merja Kauhanen, erikoistutkija, PT

 

Verkkolinkki keskusteluun (Teams)

Linkki keskustelua taustoittavaan tutkimukseemme.

 

 

TIEDOTE: Mikä mättää, kun työpaikat ja työvoima eivät kohtaa?

Työpaikkojen laatu on jäänyt vähemmälle huomiolle työvoimapula-
keskustelussa. Työvoimapulan taustalla on usein liian pieni palkka sekä työn kestoon ja rekrytointiin liittyvät puutteet ja muut laatuongelmat, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tuottama tutkimus.
 

Kesäkuussa PT julkaisi tutkimuksen, jossa tarkastellaan työvoimapulaa sekä avoinna olevien työpaikkojen laatua. Tutkimukseen valitut ammattiryhmät sijoittuvat avoimien työpaikkojen laatuindikaattorissa heikoimpaan- ja keskiryhmään.  

Vuonna 2019 työvoiman saatavuudessa esiintyi ongelmia erityisesti suojelu- ja vartiointityöntekijöiden, teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden, siivoojien ja kotiapulaisten sekä postinjakajien tehtävissä. 

Avointen työpaikkojen laadun ohella PT:n toteuttamassa tutkimuksessa tarkastellaan työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja kokonaistasolla ja valituissa ammattiryhmissä sekä tilastollisten että laadullisiin arvioihin perustuvien indikaattoreiden avulla. Tilastoihin ja kyselyihin perustuvat mittarit antavat osittain keskenään erilaisen kuvan työvoiman saatavuudessa esiintyvistä ongelmista. Muiden ammattiryhmien osalta työmarkkinat olivat tasapainoiset koko maassa, vaikka joitakin alueellisia eroja löytyy. Tämä käy ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen toteuttamasta tutkimuksesta, jonka tilasi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) 

PT:n julkaisemassa tutkimuksessa keskitytään avointen työpaikkojen epätyypillisten piirteiden kuten ei-kokopäiväisen työn, kestoltaan lyhyiden työsuhteiden sekä muun kuin palkkatyön osuuksiin tarjolla olevista avoimista työpaikoista. Kaikkiin ammattiryhmiin verrattuna valtaosassa tarkastelun kohteena olevista ammattiryhmistä on keskimäärin enemmän epätyypillisen työn piirteitä. PT:nerikoistutkija Merja Kauhanen: 

 Yritystasolla vaikeudet työpaikkojen täyttämisessä saattavat johtua tarjotusta palkasta ja työn laadun muista piirteistä tai rekrytointiprosessin tehottomuudesta sen sijaan, että työnetsijöiden joukosta ei löytyisi sopivia ehdokkaita. Tämän tiedämme myös kansainvälisen tutkimuksen perusteella.  

Tutkimuksessa avointen työpaikkojen laadun tarkastelussa hyödynnetään kattavaa julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2018.  Työvoimapulan ja työvoimakapeikkojen tilastollisissa tarkasteluissa hyödynnetään pääasiallisina aineistoina työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja sekä ammattibarometritietoja ja Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston tietoja. Tutkimuksen rahoitti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.