Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoimien työpaikkojen laatu – 12 ammattiryhmän tarkastelu

Muut julkaisut Raportit 42 Merja Kauhanen, Sanni Kiviholma

Tutkimuksessa “Työvoimapula, työvoimakapeikot ja avoimien työpaikkojen laatu – 12 ammattiryhmän tarkastelu” tutkitaan työvoimapulaa ja työvoimakapeikkoja sekä kokonaistasolla että valituissa SAK:laisissa ja muutamissa muissa ammattiryhmissä. Erityisen kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa on näillä ammattialoilla avoinna olevien työpaikkojen laatu, jolla on myös merkitystä rekrytointiongelmien esiintymiselle.

Pääasiallisina aineistoina tilastollisissa tarkasteluissa ja analyyseissa hyödynnetään työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja, ammattibarometritietoja, Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilaston tietoja sekä tuoreinta saatavilla olevaa julkisen työnvälityksen avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2018. Mittaristona tarkasteluissa on siis sekä tilastoihin perustuvia objektiivisia mittareita että erilaisiin kyselyihin/arvioihin perustuvia mittareita.

Erityistarkasteluun valitut ammattiryhmät ovat liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat, asiakaspalvelutyöntekijät, palvelutyöntekijät, myyjät, kauppiaat, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, suojelu- ja vartiointityöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat, teollisuustuotteiden kokoonpanijat, kuljetustyöntekijät, siivoojat ja kotiapulaiset, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät sekä avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät. Näiden lisäksi tarkasteluun valittiin kokit ja postinjakajat.

Avoimien työpaikkojen suhde työttömiin työnhakijoihin on noussut Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Vaikka suhde on ollut nousussa, työttömiä työnhakijoita on vielä moninkertainen määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Tämä viittaa siihen, että koko talouden tasolla työmarkkinat eivät ole kovin kireät, vaikka alakohtaisesti näin voi ollakin. Tässä tutkimuksessa tehty tarkempi ammattiryhmittäminen eri tilastoihin ja kyselyihin perustuvien mittarien tarkastelu osoitti, että osassa tarkastelluista ammattiryhmistä työvoiman saavuudessa ammattiryhmätasolla esiintyy ongelmia, toisin sanoen työvoimakapeikkoja. Osan ammattiryhmistä kohdalla työmarkkinatilanne on tasapainoinen.

Rekisteriaineiston tietosisällön rajoituksista johtuen avoimien työpaikkojen laadun tarkastelussa keskityttiin avointen työpaikkojen epätyypillisten piirteiden kuten ei-kokopäiväisen työn, kestoltaan lyhyiden työsuhteiden sekä muun kuin palkkatyön osuuksiin tarjolla olevista avoimista työpaikoista. Lisäksi avointen työpaikkojen laatua eri ammattiryhmissä tarkasteltiin myös tutkimuksessa muodostetun työn laadun yhdistelmäindikaattorin perusteella. Verrattuna kaikkiin ammattiryhmiin keskimäärin valtaosassa tarkastelun kohteena olleista ammattiryhmistä avoinna olevat työpaikat sisälsivät enemmän epätyypillisen työn piirteitä. Valitut ammattiryhmät sijoittuvat avoimien työpaikkojen laatuindikaattorissa sekä heikoimpaan että keskiryhmään.