Is Variation in Hours of Work Driven by Supply or Demand? Evidence from Finnish Manufacturing Industries

Työpaperit 196 Petri Böckerman, Markus Jäntti

Tutkimuksessa tarkastellaan teollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden työtuntien määräytymistä Suomessa vuosina 1989–1995. Pyrkimyksenä on esittää arvio siitä, missä määrin tehdyt työtunnit selittyvät sekä havaituilla että havaitsemattomilla yksilö- ja toimipaikkakohtaisilla tekijöillä. Tutkimuksessa väitetään, että viime aikainen kirjallisuus on keskittynyt liiaksi työn tarjonnan erittelyyn, mutta työn kysyntä- ja tarjontatekijöiden keskinäisen merkityksen arvioiminen on tärkeässä asemassa pohdittaessa keinoja työttömyyden vähentämiseksi Euroopassa. Tulosten valossa yksilö- ja toimipaikkakohtaiset tekijät ovat lähes yhtä tärkeässä roolissa teollisuuden tuntipalkkaisten työntekijöiden työtuntien määräytymisessä. Tämä merkitsee sitä, että työn kysynnällä on väliä.

Julkaistu: 1.4.2004
ISBN: 952-5071-90-1
ISSN: 1457-2923