Interaction of Job Disamenities, Job Satisfaction, and Sickness Absences: Evidence From a Representative Sample of Finnish Workers

Työpaperit 224 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta sairauspoissaoloihin. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta, joka on edustava otos suomalaisista palkansaajista. Ko. aineistossa on runsaasti työpaikan epämukavuuksia kuvaavia muuttujia. Tulosten mukaan epämukavat työolot lisäävät selvästi sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolot ovat myös vähäisempiä korkean työttömyyden alueilla. Useamman yhtälön mallit paljastavat sen, että epämukavuudet aiheuttavat työtyytymättömyyttä, joka puolestaan lisää sairauspoissaoloja.

Julkaistu: 1.12.2006
JEL: J28, I10
ISBN: 952-209-033-6
ISSN: 1795-1801