Hallituksen toimenpiteet työvoiman kohtaanto-ongelman vähentämiseksi ovat riittämättömiä

Lausunnot Hannu Karhunen, Merja Kauhanen, Terhi Maczulskij

Lausunto Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle työvoiman kohtaanto-ongelmasta liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 (HE 106/2017 vp)

Pl 32 / Teema: Työvoiman kohtaanto-ongelma

1. Taustaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta Suomessa

Suomen työmarkkinat ovat sopeutuneet hitaasti paitsi taantuman jälkeiseen kehitykseen myös työmarkkinoiden rakennemuutokseen, joskin elpymisen merkkejä on näköpiirissä. Työttömyyden korkea taso ei selity pelkästään sillä, että yritykset ajaisivat alas toimintojaan. Uusia työpaikkoja syntyy nopeaan tahtiin ja avoimia työpaikkoja on auki runsaasti. Korkeaa työttömyyttä pahentaa se, että avoimet työpaikat ja niiden tekijät eivät kohtaa toisiaan. Elinkeinoelämän keskusliiton tiedustelun mukaan kolmannes jäsenyrityksistä koki rekrytointivaikeuksia jo vuonna 2015. Nämä rekrytointivaikeudet hankaloittivat noin 14 000 työpaikan täyttymistä, joista suurin osa sijaitsi palvelutehtävissä mm. hotelli- ja ravintola-alalla. Yksi syy tähän voi olla ammattirakenteiden murros, kun rutiininomaisten työpaikkojen hävitessä samaan aikaan rinnalle syntyy töitä matalapalkkaisiin palveluammatteihin.