Globalization, creative destruction, and labor share change: Evidence on the determinants and mechanisms from longitudinal plant-level data

Työpaperit 247 Petri Böckerman, Mika Maliranta

Tutkimuksessa tarkastellaan työn tulo-osuuden muutoksen mikrotaloudellisia mekanismeja käyttäen teollisuuden toimipaikka-aineistoa vuosilta 1975–2005. Lisäksi tarkastelemme työn tulo-osuuden kehityksen kytköstä työn tuottavuuden ja palkkojen muutosten mikrodynamiikkaan. Työn tulo-osuuden muutos hajotetaan ns. toimipaikkatekijään (keskimääräinen muutos jatkavissa toimipaikoissa) sekä rakennemuutostekijään. Rakennemuutoksen kontribuutio on negatiivinen silloin, kun kannattavien yritysten markkinaosuudet kasvavat. Tulosten mukaan viennin osuuden kasvulla on ollut negatiivinen yhteys työn tulo-osuuden muutokseen Suomessa. Vaikutus tulee siitä, että viennin kasvu kiihdyttää työn tuottavuutta kasvattavaa rakennemuutosta.

Julkaistu: 1.1.2009
JEL: F16, J31
ISBN: 978-952-209-064-5
ISSN: 1795-1801