Elusive Effects of Unemployment on Happiness

Työpaperit 210 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyden ja subjektiivisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä Suomessa käyttäen World Values Surveys aineistoa vuosilta 1990, 1996 ja 2000. Työttömyyden erittäin nopea nousu 1990-luvun alussa kolmesta prosentista 17 prosenttiin ei alentanut suomalaisten keskimääräistä subjektiivisen hyvinvoinnin tasoa lainkaan. Työttömyyden henkilökohtainen kokeminen vähentää yleistä tyytyväisyyttä elämään, mutta sillä ei ole sitä vastoin lainkaan vaikutusta onnellisuuteen Logit -mallin avulla tarkastellen. Yleistetyn Logit -mallin sovittaminen aineistoon paljastaa sen, että työttömyys alentaa onnellisuutta lähtökohtaisesti matalalla onnellisuustasolla, mutta sillä ei ole vaikutusta korkeammilla onnellisuustasoilla.

Julkaistu: 1.1.2005
JEL: C30, J28, J31
ISBN: 952-209-009-3
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa