Do good working conditions make you work longer? Evidence on retirement decisions using linked survey and register data

Työpaperit 315 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen ja johtamiskäytäntöjen vaikutuksia työntekijöiden eläköitymiskäyttäytymiseen Suomessa. Yhdistetty tutkimusaineisto sisältää tietoja työoloista, työtyytyväisyydestä, ja eläkeaikeista Tilastokeskuksen työolotutkimuksista sekä toteutuneista eläkkeelle siirtymisistä Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Useamman yhtälön mallin tulokset osoittavat, että epämukavien työolojen aiheuttama tyytymättömyys työhön on yhteydessä eläkeaikeisiin, jotka seurantajakson aikana ilmenevät puolestaan aikaisempana eläkkeelle siirtymisenä. Uudet johtamiskäytännöt taas parantavat työtyytyväisyyttä ja eläkeaikomusten vähenemisen kautta pidentävät työuria.

Julkaistu: 29.8.2017
ISBN: 978-952-209-165-9 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)