Are jobs more polarized in ICT firms?

Työpaperit 303 Petri Böckerman, Seppo Laaksonen, Jari Vainiomäki

Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden polarisoitumista Suomessa. Aiemmat tutkimukset tarkastelevat kehitystä koko talouden, toimialojen tai alueiden tasolla. Tutkimuksessa tarkastellaan työpaikkojen rakennemuutosta yritystasolla. Tulokset osoittavat, että rutiiniluonteiset työtehtävät ovat vähentyneet merkittävästi suomalaisissa yrityksissä. Palkkajakauman keskivaiheilla olevien rutiiniluonteisten työtehtävien väheneminen kytkeytyy informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöönottoon yrityksissä.

Julkaistu: 12.4.2016
JEL: J23, J24, J31, O33
ISBN: 978-952-209-147-5 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)