Anatomy of An Anonymous Hiring Pilot*

Työpapereita 338 Ohto Kanninen, Sanni Kiviholma, Tuomo Virkola

Tutkimme Helsingin kaupungin anonyymin rekrytoinnin pilotin avulla anonymisoinnin vaikutusta syrjintään ja palkattujen menestymiseen töissä. Havaitsemme, että henkilöitä, joilla on ulkomaalaisen kuuloinen nimi, palkattiin enemmän. Anonymisointi ei sen sijaan vaikuta palkattujen sukupuoleen. Anonymisoinnin potentiaalinen haitta on se, että tiedon rajaaminen heikentää mahdollisuuksia palkata sopivin hakija. Emme kuitenkaan havaitse vaikutusta menestymiseen töissä työskentelyjakson kestolla tai palkoilla mitattuna. Rekrytointiprosessin anonymisointi lisäsi hakijoiden määrä kokonaisuudessaan, erityisesti naishakijoiden määrä kasvoi. Pilotin jälkeen, kun esihenkilöt saivat itse valita anonymisoivatko he rekrytoinnin, havaitsemme, että erilaiset henkilöt päätyvät anonymisoimaan, kuin kokeilun aikana, jolloin se oli pakollista. Tulokset antavat viitteitä, että anonyymi rekrytointi voi olla tehokas työkalu syrjinnän vähentämiseksi, vaikka on kiinnitettävä huomiota, kuinka sen käyttöönotto toteutetaan.

Muut työpaperit