Väittelijän vastaukset – Maiju Tanninen

T&Y 4/2022 Väitöskirjat Susanna Bell
 • Väitöskalenteri

  KTM Mariia Syväri esitti väitöskirjansa ”Chasing Impact – How Hybrid New Ventures Shape Markets for Sustainabil­ity” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa 14.10.2022.

  OTL Peter Sandell esitti väitöskirjansa ”Pelastuspalkkio ja yhteinen haveri” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.10.2022.

  Teemu Pekkarinen väitteli 15.10.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Studies in Pricing Under Asymmetric Information”.

  KTM Anila Kiran väitteli 21.10.2022 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aiheesta ”Essays on the interplay between directors’ social networks and reputation cap­ital, corporate reporting, and demand for audit quality”.

  Anustup Kundu väitteli 24.10.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Essays on Economic Preferences and Social Mobility : Evidence from India”.

  Jorge Jesús Soria Ruiz-Ogarrio väitteli 11.11.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Mining Incentives in Proof-of-Work Blockchain Protocols”.

  Master of Social Sciences M.SocSc Abdalla Ali Duh väitteli 18.11.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Transnational Islam and Development – A Study on Islamic Schools in North-East­ern Kenya and the Puntland Region of Somalia”.

  Yhteiskuntatieteiden maisteri Maiju Tannisen sosiologian alan väitöskirja ”The Data-driv­en Customer Relationship in Behavioral Life Insurance” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 18.11.2022.

  OTM, KTM Julia Ahlfors väitteli 26.11.2022 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Kaupallisten sopimusten irtisanominen”.

  PhD Jawaria Khan väitteli 28.11.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The paradox of internationalisation in Finnish academia through the lens of social scientists – more attraction and less integration”.

  FT Valerie Goby esitti väitöskirjansa ”Emirati women’s liminal economic agency: Gendered space within modernity and tradition” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.12.2022.

  VTM Jenni Haukio väitteli 2.12.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Avoimen vuorovaikutteisuuden ideaalista sisäisen mobilisaation realiteettiin? – Puolueiden digitaalisen vaalikampanjoinnin strategiset ulottuvuudet ja dilemmat”.

  FM Savi Virolainen väitteli 2.12.2022 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Essays on mix­ture autoregressive models with applications to macroeco­nomics­ and finance”.

  Yhteiskuntatieteiden maisteri Sakari Ilomäen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja ”Distant but present. Rebuilding intersubjectivity in video-mediated interaction” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 3.12.2022.

  TaM Lasse Granroth väittele 15.12.2022 Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella aiheesta “Role of individuals and groups in organizational cultur­al changes”.

Maiju Tanninen
Maiju Tanninen toimii tutkijana Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa. (Kuva: Jonne Renvall)

Mistä keksit tutkia digitaalisten hyvinvointipalveluitten tuottaman datan käyttöä henkivakuutuksissa?

Olin ollut maisteriopinnoissa kiinnostunut sekä vakuuttamisesta yhteiskunnallisena il­miönä että siitä, miten ihmiset käyttävät digitaalisia hyvinvointiteknologioita ja mittaavat itseään. Interaktiivisissa henkivakuutuksissa yhdistyivät nämä molemmat kiinnostavat ilmiöt. Vaikka aiheen yhteiskunnallinen merkitys oli nousussa, oli siitä verrattain vähän empiiristä tutkimusta, joka keskittyisi juuri vakuuttajien ja asiakkaiden käsityksiin ja käytäntöihin.

Mikä oli yllättävintä?

Yllättävintä oli se, miten paljon sekä vakuutusasiakkaiden että vakuutusammattilaisten parissa­ syntyi keskustelua asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta. Taval­lisesti ajatellaan, että ihmisiä huolestuttavat digitaalisten teknologioiden vaikutukset heidän yksityisyyteensä. Tutkimukseeni osallistuneet henkilöt puhuivat kuitenkin paljon enemmän siitä, miten interaktiiviset vakuutukset yhtäältä vaikuttavat ihmisten kykyyn tehdä omia päätöksiä ja hallinnoida itseään ja toisaalta, milloin ne kontrolloivat liikaa. Niinpä autonomian arvo näyttäytyi tutkimuksessani keskeisenä asiana suhteessa dataohjautuviin vakuutuksiin.

Tunteet ja arvot pitäisi väitöskirjasi mukaan ottaa paremmin huomioon datateknologioissa. Miten tämä tapahtuisi?

Teknologian kehittämisessä olisi hyvä huomioida se, että ihmiset tarvitsevat tilaa pohtia, määrittää ja säädellä datasuhteitaan. Jatkuva, saumaton ja personoitu datateknologian läsnäolo ei ole aina paras ratkaisu. Yksilöiden harjoittaman kontrollin ja datasuhteiden hallinnoimisen lisäksi näen, että tarvitsemme vahvaa lainsäädäntöä turvaamaan ihmisiä liian tunkeilevilta ja pakottavilta datasuhteilta.

Mitä haluat tutkia seuraavaksi?

Haluan jatkaa vakuutuksen ja datateknologioiden tutkimista hieman väitöskirjaa laajemmista näkökulmista. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti jälleenvakuutusyhtiöiden merkitys uudenlaisten datakäytäntöjen edistäjinä. Samoin olisi kiinnostavaa tarkastella vakuutusyhtiöille palveluja tarjoavien datayhtiöiden roolia: näillä yhtiöillä on mahdollisesti merkittävä rooli siinä, miten ja millaiseksi vakuutusyhtiön ja asiakkaan välinen suhde rakentuu. Haluaisin myös päästä tekemään laajempaa yleiseurooppalaista vertailua uusien vakuutustuotteiden markkinoista.