Palkkatasa-arvo toteutuu parhaiten palvelualojen naisomisteisissa yrityksissä

T&Y 2/2024 Laboren uutisia Essi Lindberg

Palkkatasa-arvo toteutuu parhaiten palvelualojen naisomisteisissa yrityksissä Tuoreessa Does gender of firm ownership matter? Female entrepreneurs and the gender pay gap -tutkimuksessa selvitettiin, onko miesten ja naisten välinen palkkaero yrityksessä erilainen silloin, kun yrityksen omistajista enemmistö on naisia verrattuna siihen, kun omistajat ovat pääosin miehiä.

Lisäksi tutkittiin, onko yrityksen omistajien sukupuolen ja yrityksen sukupuolten välisen palkkaeron yhteys erilainen esimerkiksi eri toimialoilla tai eri-ikäisissä tai erikokoisissa yrityksissä. Tutkimus auttaa ymmärtämään sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä. Ymmärrys on tärkeää, kun halutaan lisätä palkkatasa-arvoa yhteiskunnassa.

”Kaiken kaikkiaan tulokset antavat viitteitä siitä, että sekä yrityksen omistajuudella että toimialalla on vaikutusta sukupuolten väliseen palkkaeroon yrityksissä”, toteaa Laboren tutkija Veera Nippala.

”Yksityisen palvelualan kasvu voi tarjota edellytyksiä palkkatasa-arvon paranemiselle Suomessa, mutta sen täydennykseksi saattaa olla tarvetta myös naisyrittäjyyden voimistumiselle”, jatkaa Laboren johtaja Mika Maliranta.

Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi arvostetussa Journal of Population Economics -lehdessä.

Julkaisu
Maliranta, M., Nippala, V., Kritikos, A.S., & Nurmi, S. (2024), Does gender of firm ownership matter? Female entrepreneurs and the gender pay gap, Laboren työpapereita 343.

VÄITÖS

 • Näkökulmia julkisen politiikan vaikuttavuuteen ja poliitikkojen käyttäytymiseen

  Jeremias Nieminen

  Laboren tutkija, VTM Jeremias Nieminen väitteli 12. huhtikuuta Turun yliopiston taloustieteen laitoksella. Väitöskirjassaan Essays on Public Policy and Political Economy Nieminen tutki kahta toisiinsa linkittyvää teemaa: politiikkatoimien vaikuttavuutta sekä poliitikkojen käyttäytymistä.

  Politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointiin keskittyvissä artikkeleissa käsitellään työvoimapalveluiden alueellistamista (nk. työllisyyden kuntakokeiluja) ja ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisen vaikutuksia. Kahdessa jälkimmäisessä artikkelissa tutkitaan poliitikkojen käyttäytymistä, tarkemmin ryhmien välisiä eroja ja polarisaatiota eduskunnassa, sekä sitä, miten poliitikot reagoivat kyselytuntien televisiointiin.

LABOREN OMIA JULKAISUJA

 • Ennuste 2024–2026: Vauhtiin päästään – riskejä edessä

  Vauhtiin päästään – riskejä edessäSuomen talouden taantuma on jäämässä taakse. Talouskasvu on hidasta kuluvana vuonna, mutta arvioimme sen kiihtyvän tulevina vuosina. Yksityinen kulutus ja vienti vauhdittuvat vuosina 2025–2026. Julkinen talous on edelleen ongelmissa, ja velkasuhteen tasapainottaminen vaatii lisätoimia. Suotuisa talouskehitys edellyttää, että sopeutustoimet ovat monipuolisia.

  Laboren ennusteen mukaan kasvun tiellä on selkeästi tunnistettavia riskejä. Ensimmäinen riski liittyy julkista taloutta vahvistaviin sopeutustoimiin. Toinen riski liittyy meneillään oleviin työmarkkinauudistuksiin. Kolmas riski liittyy kansainväliseen talouteen, jossa voi ilmetä vaikeasti ennakoitavia häiriötekijöitä, joista Suomi pienenä avotaloutena herkästi kärsii.

  Julkaisu
  Fornaro, P., Kiema, I., Koistinen, J., Lehmonen, H., Lindberg, E., Maliranta, M., Mustonen, A., Nippala, V. & Ollikainen J.-P. (2024), Vauhtiin päästään – riskejä edessä, Talousennuste 2024–2026, 18.4.2024.

 • Miten käännämme talouden ja yhteiskunnan kehityksen ympäristön ja luonnon kannalta kestävämmälle uralle – kohti vihreää kasvua?

  Vihreä kasvu -kirja on Laboren ja VTT:n toteuttaman ja kaksivuotisen tutkimushankkeen “Kestävän kasvun ennakointia  – visio vihreän siirtymän jälkeisistä vaurauden ajureista” loppuraportti. Hankkeen rahoitti Business Finland.

  Kirja luo analyyttistä pohjaa nykyistä ympäristöystävällisemmälle taloudelle ja yhteiskunnalle, jossa kansalaisten on hyvä olla.

  Julkaisu
  Hyytinen, A., Maliranta, M., Rouvinen, P. & Tahvanainen, A.-J. (toim.) (2024), Vihreä kasvu, Taloustieto Oy, Laboren kirjoja 1.

LABOREN TUTKIJOIDEN MUITA JULKAISUJA