Lue Vihreä kasvu -kirja tästä: Vihreä kasvu (pdf)

Tämä kirja vastaa kysymykseen, miten talouden ja yhteiskunnan tuleva kehitys saadaan käännettyä ympäristön ja luonnon kannalta kestävämmälle uralle – kohti vihreää kasvua.

Talouskasvun ja ympäristön tilan välillä ei ole ratkaisematonta ristiriitaa, vaikka kasvun nykyinen sisältö onkin kestämätön. Vihreä kasvu on mahdollista.

Tarvittava vihreä siirtymä ei tapahdu ilman yhteiskuntapoliittista työntöä. Negatiiviset ja positiiviset luonto- ja ympäristö(ulkois)vaikutukset on hinnoiteltava. Toisena keskeisenä ja täydentävänä ohjaustapana on pakottava regulaatio. Lisäksi vihreä tutkimus- ja kehitystoiminta tulee olla innovaatiopolitiikan erityisenä painopisteenä.

Tämä kirja on Laboren ja VTT:n toteuttaman ja Business Finlandin tukeman kaksivuotisen tutkimushankkeen ”Kestävän kasvun ennakointia – visio vihreän siirtymän jälkeisistä vaurauden ajureista” loppuraportti. Se luo analyyttistä pohjaa nykyistä ympäristöystävällisemmälle taloudelle ja yhteiskunnalle, jossa kansalaisten on hyvä olla.

ForGrowth-päätöstilaisuuden 29.5.2024 tallenne (Youtube)

Kirjan luvut erillisinä pdf-tiedostoina

Esipuhe

  1. Kohti vihreää kasvua Ari Hyytinen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen, Antti-Jussi Tahvanainen
  2. Kestävä kehitys ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus Ilkka Kiema
  3. Kuluttajien valinnat ja näkemykset vihreässä siirtymässä Ari Hyytinen, Risto Rönkkö, Janne Tukiainen
  4. Öljyhuipun paluu: Riittääkö energian tarjonta vihreän siirtymän yli? Eljas Aalto
  5. Hiilen hinnoittelun talous ja politiikka Niko Jaakkola
  6. Vihreä luova tuho ja talouden uudistumiskyky Ari Hyytinen, Mika Maliranta, Veera Nippala
  7. Suunnattu innovaatiotoiminta osana vihreää kasvua Petri Rouvinen, Matthias Deschryvere
  8. Geopolitiikka ja geotalous nakertavat vihreää kasvu Matthias Deschryvere, Petri Rouvinen
  9. Teollisen kilpailukyvyn näkökulma vihreään kasvuun Pauli Komonen, Antti-Jussi Tahvanainen
  10. Vihreän kasvun eväät Ari Hyytinen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen, Antti-Jussi Tahvanainen

Lukua 3 tukeva verkkoliite

Logot: Business Finland, Labore ja VTT