Lehtiuudistuksen lukijakyselyn tulokset

T&Y 3/2022 Ajankohtaista Susanna Bell
 • Labore ja VTT käynnistävät ForGrowth -hankkeen

  Green creative destruction

  Labore ja VTT toteuttavat Business Finlandin rahoittamana kaksivuotisen tutkimushankkeen “Kestävän kasvun ennakointia – Visio vihreän siirtymän jälkeisistä vaurauden ajureista” (”Foresight on Sustainable Growth – Vision for Post Green Transition Drivers of Prosperity”, ForGrowth), jossa kehitetään talous- ja yhteiskuntamalliamme aikaisempaa ympäristöystävällisemmäksi kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Vasta alkanutta vihreää siirtymää tukevan yhteiskuntamallin hahmottelu edellyttää tulevan maailmantilan analysointia. Hankkeessa tehdään ennakointia, jota ohjaa sen toteuttajien ymmärtämys talouskasvun teorioista ja empiriasta sekä kestävyydestä. Hankkeen löydökset politiikkasuosituksineen vedetään yhteen hankkeen päättävässä kirjassa.

 • Kirjoita meille!

  Kirjoita meille!

  Kuva: Medesulda, iStock

  Lehden Debatti-palsta kaipaa lukijoitten kirjoituksia. Herättikö edellisen lehden numeron artikkeli ajatuksia? Tai mikään? Kirjoita mielipiteesi omalla nimelläsi, ja voimme julkaista kirjoituksesi. Voimme käsitellä tekstiä pituus- ja selkeyssyistä. Lähetä julkaistavaksi tarkoitettu viestisi osoitteeseen

  debatti@labore.fi

  Kiitos!

Lehtiuudistuksen lukijakyselyn tuloksetTalous & Yhteiskunta -lehti pyysi viime numerossa lukijoita kertomaan mielipiteensä lehtiuudistuksesta. Vastausten perusteella se on otettu hyvin vastaan. Kaksi kolmesta on sitä mieltä, että lehden uusi graafinen ilme on parempi kuin vanha. Huonompana sitä pitää alle seitsemän prosenttia.

Melko tyytyväisiä uudistetun lehden sisältöön oli kaksi kolmesta vastaajasta ja erittäin tyytyväisiä 14 prosenttia. Melko tai erittäin tyytymättömiä oli yhteensä alle seitsemän prosenttia. Yhdeksän kymmenestä piti uudistunutta T&Y:tä täysin tai jokseenkin luotettavana, vaikuttavana ja kiinnostavana.

Juttutyypeistä arvosanan ”erittäin tyytyväinen” saivat useimmin asiantuntijahaastattelu (37 %) sekä debatti ja kansijuttu (30 %). Arvosana ”melko tyytyväinen” annettiin useimmin pääkirjoitukselle ja näkökulmalle (60 %), Laboren uutisille (57 %), tutkimusartikkeleille (53 %) ja kansijutulle, kolumnille ja päättäjähaastattelulle (47 %).

Lukijakyselyyn vastanneista kolme neljästä saa mielestään lehdestä tarpeeksi tietoa Laboren tutkimuksista. Kiitos lukijoille vastaamisesta, otamme kaikki kommentit huomioon!

Koonnut