Feminismiä talouteen

T&Y 1/2022 Ajankohtaista Susanna Bell

Feministinen talous -podcast on rohkea valtavirtaista talouspolitiikkaa haastava feministiseen taloustieteeseen pohjautuva podcast-sarja, jota vetävät Pron yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija ja filosofi Maria Mäkynen sekä Sosten pääekonomisti ja somevaikuttaja Anni Marttinen.

Maria Mäkynen, Anni Marttinen
Feministinen talous -podcast: Anni Marttinen ja Maria Mäkynen

Maria Mäkynen ja Anni Marttinen, miksi teette tätä?

FT Mäkynen & MarttinenHaluamme muuttaa tapaa, jolla taloudesta puhutaan ja tuoda talouspuheeseen moninaisuutta. Talous ei ole vain harmaiden setämiesten valtakunta, se on meidän kaikkien valtakunta. Feministinen talous on tulevaisuuden taloutta.

Podcastissa pohditaan talouspolitiikan vallalla olevia rakenteita kriittisesti ja tarkastellaan intersektionaalisesti toteutetun talouspoliittisen linjan vaikutuksia eri ihmisryhmiin. Se on ekonomistin ja filosofin ajankohtaista pohdintaa ja teoreettista keskustelua taloudesta feminististen linssien läpi.

Feministinen talous

Mistä sitä voi kuunnella?

Meidän podcastia voi kuunnella Spotifysta ja Youtubesta. Teemme myös Instagramiin sisältöä feministisestä taloudesta ja meitä voi seurata
@feministinen_talous nimen takaa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta ja taloudesta. Kaikille, jotka haluavat ymmärtää itseensä vaikuttavia lainalaisuuksia ja poliittisia pyrkimyksiä.

Kuka rahoittaa ohjelman?

Soste ja ammattiliitto Pro. Olemme kiitollisia, että työnantajamme ovat halunneet tukea ideaamme.

Podcastilla haluamme tuoda talouskeskusteluun moninaisuutta ja syvällisempää ymmärrystä. Haluamme kansantajuistaa ja tuoda ajankohtaisia talouspoliittisia kysymyksiä lähestyttävämmäksi kenelle tahansa. Tuomme talouspolitiikkaan ja -tieteeseen feminististä näkökulmaa ja vaadimme sitä muiltakin. Meidän vahvuutemme on, että käsittelemme talouspolitiikkaa ekonomistin ja yhteiskuntatieteilijän yhteisvoimin. Tavoittelemme talouspolitiikan muuttumista tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Kyseenalaistamme talouspolitiikkaan syvälle juurtuneita käsityksiä.

Mitä käsittelette podcastissanne?

Ensimmäisellä kaudella keskusteluaiheina olivat muun muassa joukkovoiman merkitys työmarkkinoilla, investoinnit, palkkatasa-arvo, talouspolitiikan sukupuolivaikutukset ja ilmastopolitiikka. Kysyimme podcastissa kysymyksiä kuten ”Miten valtarakenteet vaikuttavat talouteen?” ”Tukeeko TES-järjestelmä yksilön asemaa työelämässä?” ”Ovatko naiset alakynnessä työmarkkinoilla?” ”Voidaanko talouspolitiikka ja ilmastotoimet yhdistää?” ja ”Mitä on feministinen talous?”

Toinen kausi julkaistiin 18.2022 ja se pureutuu erityisesti talousteorioihin, tilastoihin ja työkulttuuriin feministisistä näkökulmista. Käsittelemme vähemmistöjä ja naisia tilastoissa ja vallalla olevan talouskäsityksiä eri ihmisryhmien näkökulmasta. Keskustelemme suorituskulttuurista ja hyvinvointitaloudesta talouden näkökulmasta. Pureudumme talousfilosofiaan ja eri talousteorioiden ihmiskäsityksiin. Kyseenalaistamme nykyisiä talouskäsityksiä ja puramme auki talouspolitiikan peruskäsitteitä.

Kirjoittaja