Hanna Salmenperä: Meiltä puuttuu systeeminen ajattelu kiertotaloudesta

T&Y 4/2023 Väitöskirjat Mikko Pelttari
 • Väitöskalenteri

  MMM Hanna Salmenperä väitteli Helsingin yliopistossa 13.10.2023 bio- ja ympäristötieteiden alalta aiheesta Winding paths of circular economy — Perspectives on challenges, success factors and governing.

  OTM Tero Kivinen väitteli Helsingin yliopistossa 13.10.2023 oikeustieteen alalta aiheesta ­
  A rhetorical criticism of international animal law advocacy.

  M.Sc. Iida-Maria Tammi väitteli Helsingin yliopistossa 13.10.2023 valtiotieteiden alalta aiheesta Invisible Threats — The Making and Unmaking of Humanitarian Security in the Syrian Civil War.

  DI Krista Sorri väitteli Tampereen yliopistossa 13.10.2023 tietojohtamisen alalta aiheesta Bridging the Gap at Ecosystem Level: Enhancing Business Model Innovation in Internet of Things-Enabled Platform Ecosystems.

  M.Sc. (Tech.) L. Valtonen väitteli Tampereen yliopistosta 20.10.2023 johtamisen ja liiketoiminnan alalta aiheesta Rationality in Artificial Intelligence Decision-making.

  YTM Anne Gustafsson-Pesonen väitteli Aalto-yliopistossa 27.10.2023 yrittäjyyden alalta aiheesta Developing and Evaluating Entrepreneurship Education.

  YTM Risto-Matti Matero väitteli Jyväskylän yliopistosta 27.10.2023 yleisen historian alalta aiheesta From Companionship with Nature to Green Growth: Competing Conceptualisations of Wellbeing and the Environment in Finnish and German Green Parties, 1980–2002.

  KTM Riku Reunamäki väitteli Aalto-yliopistosta 27.10.2023 kansainvälisen liiketoiminnan alalta aiheesta Johtamisen muoti-ilmiöiden kääntäminen työntekijöiden näkökulmasta.

  KTM Lena Jungell väitteli Hankenilla 27.10.2023 yrittäjyyden, johtamisen ja organisaatioiden alalta aiheesta Family Governance: Managing dispersed ownership within the owner family through procedural justice.

  M.Sc. Félicia Saïah väitteli Hankenilla 27.10.2023 tuotantoketjujen hallinnon ja sosiaalisen vastuullisuuden alalta aiheesta Process modularity in humanitarian supply chains” in Supply Chain Management and Social Responsibility.

  KTM Vera Haataja väitteli 3.11.2023 Aalto-yliopistosta yrittäjyyden alalta aiheesta Empowerment and Emancipation in Entrepreneurship: Towards a ‘Change-Creator’ Perspective.

  M.Sc. Priit Tinits väitteli Aalto-yliopistosta 3.11.2023 kansainvälisen liiketoiminnan alalta aiheesta Essays Evaluating the Impact of Government Support on Exports.

  MBA Natalia Fey väitteli Hankenilla 3.11.2023 johtamisen alalta aiheesta Advancing coaching for leadership development: Coaching as an enabler of learning and well-being in local and global organizations.

  YTM Kati Koivunen väitteli Oulun yliopistossa 3.11.2023 markkinoinnin alalta aiheesta Asiantuntijan brändi-identiteetin yhteisluominen sosiaalisessa mediassa urasiirtymissä.

  VTM Katarina Sjöblom väitteli Jyväskylän yliopistossa 10.11.2023 yhteiskuntatieteiden alalta aiheesta Politics as Activity: Praxis, Poiēsis, and Beyond in the Work of Giorgio Agamben.

  YM Eeva Nummi väitteli Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 10.11.2023 johtamisen ja organisoinnin alalta aiheesta Dialogi ja inhimillisesti kestävä organisaatio.

Hanna Salmenperä
Hanna Salmenperä (ympäristönsuojelun erikoissuunnittelija, SYKE) väitteli 13.10.2023 Helsingin yliopistossa bio- ja ympäristötieteiden alalta aiheesta "Winding paths of circular economy — Perspectives on challenges, success factors and governing". Kuva: Kai Widell.

Miten päädyit väittelemään kiertotaloudesta?

”Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskus SYKEllä 25 vuotta asiantuntija- ja tutkimustehtävissä, ja työni on käsitellyt enimmäkseen jätteitä ja jätteiden synnyn ehkäisyä. Viime vuosina olen satunnaisesti tehnyt myös tutkimusjulkaisuja, ja viime vuosien kiertotalouspuheeseen tuntui tärkeältä puuttua.”

Miksi kiertotalous on tärkeä tutkimusaihe?

”Vastaväittäjä kysyi minulta, eikö aihetta olisi voinut rajata enemmänkin, mutta vastasin hänelle, että halusin nimenomaan luoda laajan katsauksen aiheeseen. Kiertotaloudesta puhutaan paljon, ja sitä halutaan edistää sekä ekologisista että taloudellisista syistä, mutta termillä voidaan tarkoittaa vaikkapa yksittäisen tuotteen kierrätystä tai koko talous- ja tuotantojärjestelmän systeemistä muutosta. Kiertotalouden edistämiseen liittyy paljon kipukohtia ja pullonkauloja.”

Mitä tarkoitat pullonkauloilla?

”Esimerkiksi sitä, että halutaan lisätä jätteiden kierrätystä, mutta on perustettu jätteenpolttolaitoksia, joille sovitaan toimitettavan riittävä määrä poltettavaa materiaalia. Tässä sitoudutaan infrastruktuuriin, joka ei tue kiertotaloutta. Kiertotalous ei ole vain kierrätystä vaan myös käyttöönotettujen materiaalien ja tuotteiden pitkäikäistä käyttöä sekä neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä kaikessa tuotannossa.”

Mitä väitöskirjasi käsitteli?

”Väitöskirjani koostuu kolmesta artikkelista. Ensimmäisessä haastattelen kiertotalouspilotteihin ja -hankkeisiin osallistuvia asiantuntijoita heidän käsityksistään kiertotaloudesta. Toisessa vertailen dokumenttianalyysin ja haastatteluaineiston avulla Suomen, Ruotsin ja Itävallan kiertotalousstrategioita ja poliittista ohjausta. Kolmannessa haastattelen suomalaisia tekstiiliyrityksiä heidän näkemyksistään kiertotalouden edistämisestä ja omasta roolistaan siinä. Artikkelit kuvaavat hyvin sitä, että lähes kaikilla on kiertotaloudesta näkemyksiä ja mielipiteitä, mutta eri toimijat eivät jaa yhteistä kuvaa siitä, mistä oikeastaan on kyse.”

Onko kiertotalous aivan kulman takana?

“Meiltä puuttuu systeeminen ajattelu kiertotaloudesta.”

”Innostus aiheeseen on suurta, mutta askelet ovat olleet vielä pieniä. On ehkä klisee sanoa, että meiltä puuttuu systeeminen ajattelu tässä aiheessa, mutta se on totta. On myös väärinymmärryksiä ja tiedon puutetta. Kiertotalous koskee yksittäisiä parannuksia yksittäisiin tuotteisiin, mutta koko yhteiskunnan tasolla tarvitaan sellaista ajattelua ja ohjausta, joka auttaa yrityksiä ja yhteisöjä investoimaan kierrätyksen lisäksi resurssien käytön vähentämiseen. Se on valtava yhteiskunnallinen muutos.”