Within and Between Firm Trends in Job Polarization: Role of Globalization and Technology

Työpaperit 308 Terhi Maczulskij, Mika Maliranta, Sari Pekkala Kerr

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattirakenteiden polarisaatiota sekä yrityksissä että yritysrakenteiden muutoksen välityksellä. Aineistona käytetään Suomen yritys-työntekijäaineistoja, jotka ulottuvat pitkälle aikavälille ja kattavat suuren osan yrityksistä. Ammattirakenteiden polarisaatio on jatkunut Suomessa jo vuosikymmeniä.

Keskitason tuotantotehtäviä ja toimistotehtäviä sisältävien ammattien osuus on pienentynyt. Samaan aikaan matalan osaamistason palveluammattien ja korkean osaamistason erityisasiantuntija-ammattien osuus on puolestaan ollut kasvussa. Kehityskulut ovat tapahtuneet osin jatkavien yritysten sisällä, mutta osin myös yritysten välillä tapahtuneiden rakennemuutosten kautta. Osa polarisaatiosta johtuu siitä, että kasvavien yritysten ammattirakenteet poikkeavat pienentyvien yritysten ammattirakenteista sekä siitä, että uusien yritysten ammattirakenteet poikkeavat poistuvien yritysten rakenteista. Palveluammattien osuutta on kasvattanut se, että uusissa yrityksissä palveluammattien osuus on ollut suuri ja poistuvissa yrityksissä pieni.

Toisaalta palveluammattien osuus on kasvanut myös jatkavissa yrityksissä. Erilaisia keskitason rutiinitehtäviä on kadonnut sekä yritysten sisällä että yritysten vaihtuvuuden kautta. Sen sijaan korkean osaamistason ammattien osuuden kasvu selittyy ennen kaikkea yrityksien sisällä tapahtuneiden muutosten kautta. Jatkavissa yrityksissä tapahtunut ammattirakenteiden muutos on kytkeytynyt sekä tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppaan että tehtävien ulkoistamiseen maasta. Paljon T&K:hon panostavat ja ICT:tä käyttävät yritykset vähentävät tuotantotyöntekijöitä.

Julkaistu: 3.10.2016
ISBN: 978-952-209-152-9 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)