Unemployment and self-assessed health: Evidence from panel data

Työpapereita 227 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas

Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyden vaikutusta itse koettuun terveyteen Suomessa käyttäen hyväksi eurooppalaista elinolotutkimusta (ECHP), joka on saatavissa vuosilta 1996–2001. Tulosten valossa työttömyyden ja terveyden välisessä yhteydessä ei ole niinkään kyse työttömäksi joutumisen vaikutuksesta koettuun terveydentilaan vaan siitä, että heikko terveydentila on yhteydessä työttömäksi joutumiseen. Työttömäksi joissain vaiheessa joutuvat kokevat terveydentilansa keskimäärin heikommaksi kuin jatkuvasti työssä olevat. Kun ko. henkilöt todella joutuvat työttömiksi, koettu terveys ei kuitenkaan oleellisesti muutu. Pitkäaikaistyöttömyydellä näyttäisi sitä vastoin olevan jonkin verran itsenäistä vaikutusta koettuun terveyteen.

Julkaistu: 1.2.2007
JEL: C30, J28, J31
ISBN: 978-952-209-037-9
ISSN: 1795-1801