Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus kysynnän näkökulmasta

Muut julkaisut Tutkimukset 101 Merja Kauhanen, Reija Lilja, Eija Savaja

Uuden tutkimuksen mukaan työvoimapoliittinen koulutus auttaa työttömiä työllistymään. Etenkin ammatilliseen koulutukseen osallistuneet työllistyvät paremmin kuin ne, jotka eivät ole koulutusta saaneet. Aiemmissa tutkimuksissa työttömille tarjotun työvoimapoliittisen koulutuksen ei ole havaittu edistävän kovin merkittävästi heidän työllistymistään. Merja Kauhasen, Reija Liljan ja Eija Savajan työministeriölle tekemä tutkimus Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus kysynnän näkökulmasta osoittaa, että hyötyjä on tarkasteltava riittävän pitkällä aikavälillä. Jos koulutuksen vaikutusta arvioidaan lyhyen ajan kuluttua koulutuksen aloittamisesta, eivät sen hyödyt tule esille, sillä koulutuksessa olevilla työttömillä ei ole siihen osallistumattomien tavoin ajallisia resursseja työnhakuun.

Kauhanen, Lilja ja Savaja selvittävät tutkimuksessaan, kuinka paljon koulutus lisää työttömän työnhakijan työllistymisen todennäköisyyttä verrattuna tilanteeseen, jossa hän ei olisi koulutukseen osallistunut. Tehdyt analyysit perustuvat työministeriön työnhakijarekisteristä kerättyihin laajoihin otosaineistoihin, joissa samojen työttömien työnhakijoiden tilannetta on seurattu kolmen vuoden ajan tai niin kauan kuin he pysyivät työttöminä työnhakijoina.

Tutkimuksessa arvioidaan työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta kahdessa erilaisessa talouden kasvun vaiheessa: suotuisan talouskasvun aikana 1998–2000 ja hiipuvan talouskasvun aikana 2001–2003. Suotuisan talouskasvun aikana työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus on heikon talouskasvun aikaa parempi, mutta ero ei ole kovin merkittävä. Erityisesti silloin, kun talouskasvu yhdistyy matalaan työttömyyden lähtötasoon, kasvavat työvoimapoliittisen koulutuksen myönteiset vaikutukset selvästi.

Työvoimapoliittisen koulutuksen ajoituksella on merkitystä. Näyttää siltä, että matalan työttömyyden alueilla koulutus olisi parempi sijoittaa työttömyyden myöhempään vaiheeseen. Sen sijaan korkean työttömyyden alueilla koulutuksen aloittamista ei kannattaisi viivytellä.

Julkaistu: 29.6.2006
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote