Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka

Muut julkaisut Tutkimukset 96 Merja Kauhanen

Työtätekeviä köyhiä oli noin viisi prosenttia työikäisestä väestöstä vuonna 2000. Keskimääräistä suurempi köyhyysriski on naisilla, nuorilla ja vähän kouluttautuneilla. Lisäksi köyhyyttä on etenkin monilapsisissa  perheissä  ja yksinhuoltajien talouksissa.Työpaikan  laatu  vaikuttaa  köyhyyteen.  Matalapalkkatyötä, osa-aikatyötä ja lyhyitä työsuhteita tekevillä on riski olla työtätekevä köyhä. Tällaisia epätyypillisiä työsuhteita tekevät etenkin naiset. Nuoret ja korkeasti koulutetut pääsevät pois köyhyydestä todennäköisemmin kuin vähän koulutetut ja ikääntyneet.Köyhyydestä pois pääseminen on sitä vaikeampaa, mitä kauemmin köyhyys on kestänyt.Työhallinnon  toimenpiteet  ovat  parantaneet  työtätekevien  köyhien  asemaa. Työvoimakoulutus lisäsi tehtyjen työkuukausien määrää ja alensi köyhyyttä. Myös työttömyysturvan työssäoloehdon pidennys  lisäsi  työtä ja vähensi köyhyyttä niiden osalta, jotka täyttivät vanhan työssäoloehdon mutta eivät uutta. Sen sijaan tukityöllistäminen ei juurikaan poistanut  köyhyyttä. Työtätekevien mahdollisuus parantaa elintasoa työntekoa lisäämällä riippuu työvoiman tarpeesta.

Julkaistu: 14.7.2005
ISSN: 1236-7176