Työryhmän tilannearvio yritysten muuttuneesta toimintaympäristöstä valmistui

Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön 20.10. asettaman työryhmän laatima tilannearvio yritysten muuttuneesta toimintaympäristöstä on valmistunut ja sen valmistumassa olevaa muistiota käsiteltiin 10.11.2022 hallituksen varautumisen ministerityöryhmän kokouksessa. 

TEM:n asettaman työryhmän tavoitteena oli laatia tilannearvio energiakriisin aiheuttamista muutoksista yritysten toimintaympäristöön. Tilannearviossa otettiin huomioon eri toimialojen erityispiirteet ja arvioitiin muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksia eri toimialoihin, sekä erityisesti sitä, miten energian hinnannousu vaikuttaa yritysten kannattavuuteen, rahoitustilanteeseen ja kykyyn selvitä tilanteesta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Työryhmä on nyt saanut tilannearvionsa valmiiksi ja sen valmistumassa olevaa muistiota käsiteltiin 10.11.2022 hallituksen varautumisen ministerityöryhmän kokouksessa. 

Tilannearviossa todetaan, että vaikka energian hinnannousu heikentää yritysten kannattavuutta ja lisää risekjä, kokonaisuudessaan talous- ja työllisyystilanne on vielä suhteellisen hyvä.

Työryhmä tarkasteli arviotaan varten laajasti toimialojen ja yritysten ajankohtaista tilannetta hyödyntäen useita eri tietolähteitä, kuten VATT:n yhteyteen perustettua Datahuonetta, Suomen Teollisuussijoituksen kyselyn alustavaa analyysia, toimialoille tehtyä kyselyä sekä eri tilastotietoja.

Työryhmään kuului asiantuntijoita eri ministeriöistä (TEM, VM, LVM, YM ja MMM) sekä johtaja Mika Maliranta Laboresta ja professori Otto Toivanen Aallosta. Työryhmän puheenjohtajana toimi teollisuusneuvos Sampsa Nissinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Toimialojen tilannekuvatyöryhmän muistio 8.11.2022.
TEM:n ja Valtioneuvoston yhteinen tiedote.
 
Lisätietoja: