Does Labour Market Reorganization Reduce Unemployment?

Työpaperit 201 Petri Böckerman

Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden uusiutumisen ja työttömyyden välistä yhteyttä. Alueellisten työmarkkinoiden uusiutumisella, jota on mitattu alueiden samanaikaisella lähtö- ja tulomuutolla, on työttömyyttä alentavia vaikutuksia. Tulokset perustuvat kunta-aineistoon vuosilta 1995–1998. Alueellisten työmarkkinoiden uusiutumisella ei sitä vastoin ole yhteyttä pitkäaikaistyöttömyyteen.

Julkaistu: 1.8.2004
JEL: R23
ISBN: 952-5071-95-2
ISSN: 1795-1801