Tuomo Suhosesta Laboren uusi tutkimusjohtaja

Mediatiedote

Kauppatieteiden tohtori (KTT) Tuomo Suhonen on nimitetty Laboren tutkimusjohtajaksi 1.5.2022 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä Laboren työmarkkinoiden tutkimuslohkon tutkimusohjaajana sekä Laboren vt. tutkimusjohtajana.

Tuomo Suhonen on tutkimustoiminnassaan suuntautunut erityisesti työmarkkinoiden ja koulutuksen kysymyksiin. Hän on tarkastellut muun muassa yksilöiden koulutusvalintojen taustalla olevia tekijöitä ja vaikutuksia menestykseen työmarkkinoilla sekä korkeakoulujärjestelmän laajentumisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hän on julkaissut tutkimuksiaan arvostetuissa kansainvälisissä julkaisuissa, kuten Journal of Public Economics. Ennen Laboreen tuloaan hän on työskennellyt erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT) sekä tutkimus- ja opetustehtävissä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tuomo Suhonen kertoo, että viimeisten kymmenen vuoden aikana puitteet empiiriselle taloustieteen tutkimukselle ovat kohentuneet Suomessa merkittävästi tutkijoiden päästessä käsiksi aiempaa laajempiin ja ajantasaisempiin yksilö- ja yritystason rekisteriaineistoihin. 

– Tutkijoiden mahdollisuudet tehdä vakuuttavaa tutkimusta esimerkiksi työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän ilmiöistä ovat suorastaan mullistuneet. On ollut etuoikeus päästä olemaan mukana muutoksessa, joka auttaa kansalaisia ja päätöksentekijöitä ymmärtämään paremmin talouden ja yhteiskunnan tilaa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa niihin.

Suhosen mukaan Laboressa on tänä päivänä töissä osaava tutkijakunta, josta löytyy sopivassa suhteessa kokemusta ja nuoruuden potentiaalia. 

– Meillä on työn alla ja suunnitteilla monia kiinnostavia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät akateeminen uteliaisuus ja relevanssi päätöksenteon kannalta. Tutkimusjohtajana vaikutan osaltani siihen, että Laboressa on puitteet kunnossa pitkäjänteisen tutkimustyön tekemiselle ja että Labore on jatkossakin kiinnostava työpaikka osaaville taloustieteen tutkijoille Suomessa.

Laboren johtaja Mika Maliranta toteaa, että yksi vaihe vuonna 2019 käynnistyneessä laitoksen uudistamisessa on nyt saatu päätökseen. 

– Uuden johtajan valinta sopii tähän kohtaan mainiosti. Olen erittäin iloinen, että saimme Tuomo Suhosen jatkamaan laitoksen tutkimustoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä sen uudella nimellä, uudistuneella ilmeellä ja uusilla suunnitelmilla!

Suhosen valinta Laboren tutkimusjohtajaksi vahvistaa tutkimuslaitoksen panostusta työmarkkinoiden ja talouden kehityksen tutkimukseen hienoilla aineistoilla ja ajanmukaisilla analyysivälineillä. Meneillään olevissa hankkeissa Suhonen tutkii muun muassa koulutuksen vaikutuksia yksilöiden ja heidän perheenjäsentensä terveyteen, opiskelijavalintauudistusten vaikutuksia valintojen tehokkuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä koronakriisin työmarkkinavaikutuksia.