Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla

Muut julkaisut Tutkimukset 82 Saara Lautala

Tutkimuksessa selvitetään tulospalkkauksen käytön syitä, edellytyksiä ja reunaehtoja suomalaisissa yksityisen sektorin yrityksissä. Tavoitteena on selvittää, minkälaisiin tarpeisiin palkkiojärjestelmien käyttöönotto liittyy, ja minkälaiset yrityskohtaiset ominaisuudet ovat palkkiojärjestelmien käyttöön positiivisessa tai negatiivisessa yhteydessä. Tutkimuksessa selvitetään myös, minkälainen rooli henkilöstöllä on palkkiojärjestelmiä käyttöönotettaessa, ja miten erilaiset henkilöstön huomioimisen tavat vaikuttavat järjestelmien toimivuuteen.

Julkaistu: 19.7.2001
ISBN: 952-5071-56-1
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote