Tuho ylhäältä

Labore-blogit Petri Böckerman

Terveyteen vaikuttavat lukemattomat tekijät. Niihin sisältyvät muun muassa terveyskäyttäytyminen kuten tupakointi. Myös elinympäristön rooli on merkittävä. Sen vaikutusta on kuitenkin vaikeata erottaa muista tekijöistä.

Ilmansaasteet ovat huomattava terveyshaitta. Tuoreessa amerikkalaisessa tutkimuksessa tarkastellaan ilmansaasteiden vaikutusta kuolleisuuteen, menetettyihin elinvuosiin ja terveyspalveluiden käyttöön. Tutkimuksessa keskitytään vaikutuksiin vanhusväestön keskuudessa, jossa vaikutukset ovat oletettavasti suurimpia. Ilmansaasteiden itsenäisen vaikutuksen arviointi on haastavaa. Tutkimuksessa vaikutusten tunnistaminen perustuu siihen, että paikalliset muutokset tuulensuunnassa vaikuttavat olennaisesti ilmansaasteiden kulkeutumiseen ja keskittymiseen tietyille alueille. Tulokset osoittavat, että ilmansaasteet heikentävät merkittävästi vanhusten terveyttä. Tuuliviirin tarkkailulle on siis sijansa.